Team Op tijd Erbij (Gemeente Ede)

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening veranderd en is de zogenoemde 'vroegsignalering' ingevoerd. Deze wet houdt in dat wij een signaal afgeven aan de gemeente als er een betalingsachterstand ontstaat. Andere vastenlastenpartners zoals zorgverzekeraars en energieleveranciers doen dit ook. De gemeente bundelt deze signalen en benadert bewoners om zo vroeg mogelijk hulp te bieden bij betalingsproblemen.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de Gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318

Vroegsignalering

De gemeente Ede heeft een team Op Tijd Erbij. Dit zetten zij in om u te helpen en betalingsachterstanden te voorkomen. Meer informatie vindt u hieronder.

Veel gevraagd over Vroegsignalering

Ik wil niet dat bij een betalingsachterstand mijn gegevens gedeeld worden met de gemeente of met een hulpverlenende instanties. Hoe geef ik dit door?

Algemeen

U kunt ons een e-mail sturen waarin u aangeeft dat u niet wilt dat wij uw gegevens delen met de gemeente of met hulpverleners.

Waarom delen jullie mijn gegevens met de gemeente of met hulpverlenende instanties bij een betalingsachterstand?

Algemeen

Het niet betalen van de huur kan grote gevolgen hebben. We willen niet dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken we samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Het kan zijn dat een medewerker van de gemeente of een hulpverlener contact met u opneemt om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.

Als u er bezwaar tegen heeft dat we uw gegevens delen, kunt u ons dit per e-mail laten weten.

Ik heb een brief van de gemeente Ede gekregen over mijn schuld bij Woonstede. Waarom sturen zij mij een brief?

Algemeen

Sinds 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) veranderd. Hierdoor zijn we verplicht om een betalingsachterstand te melden bij de gemeente. De gemeente neemt contact met u op om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. 

Als we op tijd zien dat iemand betalingsproblemen heeft, hebben we meer mogelijkheden om te helpen. Zo kunnen we voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en de problemen erger worden.

Wat betekent dit voor u?
Als het u niet lukt de huur op tijd te betalen, sturen we u een herinnering. Lukt het daarna (nog) niet om te betalen? Dan geven we dit door aan de gemeente. Het team Op Tijd Erbij van de gemeente neemt contact met u op. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Natuurlijk kunt u nog steeds contact met ons opnemen als u moeite heeft om de huur te betalen. We kijken graag samen met u naar een oplossing.

Wat is vroegsignalering (Op Tijd Erbij)?

Algemeen

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en de problemen erger worden. Als er een betalingsachterstand is, geven zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven een signaal af aan de gemeente. Het team Op Tijd Erbij van de gemeente biedt bewoners met betaalachterstanden dan hulp aan.

Wat betekent dit voor u?
We zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij de gemeente. De gemeente neemt contact met u op om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.