Woonstede en Plicht Getrouw fuseren

Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede fuseren per 31 december 2021. De fusie betekent dat de twee organisaties per 31 december 2021 één woningcorporatie zijn. De huurders van beide woningcorporaties worden geïnformeerd over wat de fusie voor hen betekent.

Belang van de huurder voorop
Het belang van de huurders staat voorop – zij kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning, goede dienstverlening en een betaalbare huur. Voor de huurders van Woonstede verandert er niets. De huurders van Plicht Getrouw merken ook maar weinig van de fusie: de belangrijkste verandering voor hen is het feit dat zij hun huur naar een ander rekeningnummer gaan overmaken.

Woonstede verzorgt al sinds 29 april 1948 de bedrijfsvoering voor Plicht Getrouw. Daardoor zijn de huurders van Plicht Getrouw al sinds jaar en dag vertrouwd met de medewerkers van Woonstede die zij spreken aan de telefoon, met de procedure rondom het indienen van een reparatieverzoek, enzovoorts.

Logische stap
Woonstede bezit zo’n 10.000 woningen in de gemeenten Ede en Scherpenzeel. Plicht Getrouw bezit ongeveer 800 woningen in de woonkern Bennekom. Door toenemende regelgeving vanuit de overheid werd het voor Plicht Getrouw als kleine organisatie steeds lastiger om een efficiënt beheer van de sociale huurwoningen te blijven garanderen. Daarnaast heeft die toenemende regelgeving gevolgen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid, iets wat extra zwaar weegt voor een vrijwilligersbestuur. Gezien de nauwe samenwerking, lag een fusie tussen beide corporaties voor de hand.

Ambitie
Beide woningcorporaties willen dat iedereen prettig woont in een goed huis, in een fijne buurt. Woonstede doet heel erg haar best om aan die vraag te voldoen door woningen bij te bouwen. In de komende jaren, tot 2025, wil Woonstede tussen 1.086 en 1.392 nieuwe woningen bouwen. De groei van het aantal sociale huurwoningen zal dus flink toenemen.