Veel gestelde vragen en onze antwoorden over het warmtenet

Het warmtenet krijgt veel aandacht in de media. Ook huurders stellen ons vragen waarom we woningen aansluiten op het warmtenet. In dit bericht leest u waarom Woonstede dit doet.

Afspraken en regels in Nederland

Ook Woonstede moet zich houden aan deze afspraken en regels. Zoals bijvoorbeeld:

  • In Nederland maakte de overheid afspraken over klimaat, verduurzaming en energie. In het Klimaatakkoord staan afspraken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 Klimaatneutraal is. Dat betekent dat overheid, bedrijven, organisaties en inwoners met elkaar de uitstoot van broeikasgassen tegen gaan. Daarmee beperken we de opwarming van de aarde. In het Klimaatakkoord staat dat 7 miljoen huizen in 2050 van het aardgas af zijn;
  • Er zijn ook Nationale Prestatieafspraken voor de Volkshuisvesting. Daarin staat dat in 2030 450.000 huizen aardgasloos zijn;
  • Vanaf 2026 mag een Cv-ketel niet meer vervangen worden voor een nieuwe Cv-ketel. We moeten dan overgaan op een duurzaam alternatief;
  • Sinds juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden op aardgas.

Waarom sluit Woonstede bestaande woningen aan op het warmtenet?

Bestaande woningen aansluiten op het warmtenet is één van de mogelijkheden om onze woningen voor te bereiden op een aardgasloze toekomst. Daarnaast draagt het bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Vaak isoleren we ook meteen gevels en daken of andere energetische maatregelen. Daarmee verlagen we de energievraag en verhogen we het wooncomfort. We geloven dat dit bijdraagt aan de woontevredenheid van huurders.
We willen en kunnen een huis niet zomaar aansluiten op het warmtenet. Eerst vragen we of huurders dit ook willen. Als 70% van de huurders akkoord gaat, sluiten we alle woningen van Woonstede in de buurt aan op het warmtenet. Huurders ontvangen ruim van te voren meer informatie over de plannen en wat dit voor hen betekent. Gaan huurders uit de buurt niet akkoord, dan sluiten we de woningen aan op het warmtenet als de huurder verhuist.

Waarom is het warmtenet duurder dan gas?

De overheid probeert het gebruik van andere soorten energie te stimuleren. Helaas heeft Woonstede geen invloed op de energieprijzen. Niet voor gas en ook niet voor een warmtenet. Door de nieuwe maximale tarieven van ACM is het warmtenet nu duurder dan gas. Dit was andersom.
Door de stijging van de tarieven die warmtebedrijven wettelijk mogen vragen vanaf 1-1-2024 is hier landelijk ook aandacht voor. De Minister kondigde aan met een spoedwet te willen komen om iets te doen aan de kosten. We houden deze (landelijke) ontwikkelingen in de gaten.

Wat kan Woonstede doen aan de betaalbaarheid van het warmtenet?

We horen ook de geluiden over de betaalbaarheid van woonlasten voor huurders. We onderzoeken alternatieve manieren voor het verwarmen van de woning als we vanaf 2026 geen Cv-ketels meer mogen plaatsen. Het aansluiten van woningen op een warmtenet is één van de mogelijkheden. Woonstede kijkt momenteel naar het beleid en onderzoekt mogelijkheden voor kostenverlaging van huurders in grondgebonden woningen. We houden daarbij ook de wijzigingen in landelijk beleid in de gaten.

Waarom vindt Woonstede duurzaamheid belangrijk?

Woonstede is altijd al bezig geweest met duurzaamheid. In 1995 bouwden we al ECO-woningen. Die zijn gebouwd van milieuvriendelijk materiaal en door zonnewarmte op te vangen was er minder energie voor verwarming nodig. In 2009 werden we als één van de eerste woningcorporaties gecertificeerd als klimaatcorporatie. En in 2011 sloten we een klimaatconvenant met Gemeente Ede en Huurdersbond Ede e.o. om te werken aan lagere energielasten voor huurders en een duurzamer bestaan.
De komende jaren werken we verder aan duurzaamheid. Door verduurzaming en betere kwaliteit van bestaande woningen verhogen we het wooncomfort, verlagen we de energievraag én dragen we bij aan meer woontevredenheid. De kwaliteit van de woningen komt daarmee op een hoger niveau dan toen ze destijds gebouwd werden. Daar gaan we voor! Het uitgangspunt van Woonstede is dat het niet uit maakt of je in een nieuwbouwwoning woont of in een eerder gebouwde woning, de woontevredenheid is even hoog.