Nieuwe toekomst voor de Groevenbeek

De woningnood is hoog. Om aan de vraag te kunnen voldoen onderzoeken we de mogelijkheden om sociale woningbouw toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door het afbreken en nieuw bouwen van bepaalde wijken of complexen. De Groevenbeek is zo’n complex.

Woningen verouderd 
Het is belangrijk dat ook toekomstige generaties fijn kunnen wonen in energiezuinige en moderne woningen. Daarom heeft Woonstede vorig jaar een bewonersonderzoek en een technisch onderzoek naar de kwaliteit van de woningen en het woongebouw gedaan. Uit de onderzoeken blijkt dat het gebouw en de woningen zijn verouderd. Er zijn veel tocht- en vochtproblemen. Ook is het gebouw erg gehorig en voldoet het complex niet meer aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. En is er geen lift.

Nieuwe, moderne woningen 
We zijn van plan om de 123 één- en tweekamerappartementen van de Groevenbeek af te breken. En er meer nieuwe, moderne woningen voor in de plaats te bouwen. Bewoners van de Groevenbeek kunnen sowieso tot 2026 in hun woning blijven wonen. We weten nu nog niet hoe de nieuwbouw eruit komt te zien. Dit onderzoeken we in de komende fase. We betrekken de bewoners en omwonenden bij het maken van plannen.

Sociaal plan
De komende tijd stellen we, met inspraak van bewoners, een sociaal plan op. Hierbij vertalen we alle regels, rechten en plichten naar regelingen en voorwaarden waar bewoners uit de sloop- nieuwbouw woningen gebruik van kunnen maken. Als het zover is begeleiden we alle bewoners naar een andere vergelijkbare woning.

Woonstede bouwt elke werkdag een huis
De wachttijden voor een woning zijn lang. En worden steeds langer. Dat is frustrerend voor mensen die een huis zoeken. Daarom zetten wij ons hard in voor genoeg betaalbare woningen. De komende jaren bouwen we elke werkdag een huis. We bouwen veel nieuw, maar dat is niet genoeg. We zorgen ook op andere manieren voor extra woningen. We transformeren leegstaande gebouwen en kantoren naar woningen en we herstructureren oude wijken en gebouwen. Want elke extra woning telt!