Leefbaarheidsfonds aanvragen

Bent u huurder van Woonstede?

Gerelateerde vragen

Ik organiseer een activiteit voor mijn buurt. Kan Woonstede deze activiteit sponsoren?

Algemeen

Nee, woningcorporaties mogen geen activiteiten sponsoren. We mogen wel bijdragen aan leefbaarheid. Kijk of uw activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds en dien een aanvraag in.

Wilt u een activiteit organiseren?
U kunt uw aanvraag online doen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Woonstede.

Meer over dit onderwerp

Ik wil een activiteit organiseren om mijn buurt schoner of veiliger te maken. Of om het contact tussen buren te verbeteren. Kan Woonstede hieraan mee betalen?

Algemeen

Wat leuk dat u iets voor uw buurt wil organiseren. Draagt uw activiteit bij aan een schone, groene of veilige woonomgeving of aan het verbeteren van het contact tussen buren? Dan kunt u een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds aanvragen.

Lees de folder voor meer informatie over de voorwaarden.

Wilt u een activiteit organiseren?
U kunt uw aanvraag online doen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Woonstede.

We geven geen financiële bijdrage voor eten en drinken.

Meer over dit onderwerp

Ik wil een activiteit organiseren om mijn buurt schoner of veiliger te maken. Of om het contact tussen buren te verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wat fijn dat u een bijdrage wilt leveren aan de leefbaarheid van uw wijk. U kunt activiteiten organiseren die de wijk schoner, veiliger en gezelliger maken. Zoals:

 • Samen met uw buren een schoonmaakactie organiseren;
 • Een spelletjesmiddag voor de kinderen;
 • Samen tuinen of groenvoorzieningen onderhouden;
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren;
 • Algemene ruimten verbeteren;
 • Enzovoort.

We geven graag een financiële bijdrage aan uw activiteit. Daarvoor kunt u een aanvraag indienen bij het Leefbaarheidsfonds.

Wilt u een activiteit organiseren?
U kunt uw aanvraag online doen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Woonstede.

Meer over dit onderwerp

Wat is het Leefbaarheidsfonds?

Algemeen

Het Leefbaarheidsfonds is voor huurders die een activiteit willen organiseren om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Zulke activiteiten ondersteunen we graag met geld uit het Leefbaarheidsfonds. Heeft u een idee om uw buurt schoner of gezelliger te maken? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds. 

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor het Leefbaarheidsfonds?

Algemeen

Heeft u een activiteit bedacht voor uw buurt? En wilt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds? Lees de folder voor meer informatie over de voorwaarden.

Wilt u een activiteit organiseren?
U kunt uw aanvraag online doen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Woonstede.

We geven geen financiële bijdrage voor eten en drinken.

Meer over dit onderwerp

Wie zit er in de ‘Commissie Leefbaarheidsfonds Woonstede’?

Algemeen

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Woonstede
 • Huurdersbond Ede e/o
 • Welzijnsorganisatie Malkander
 • Huurders

Met het oog op de besluitvorming bestaat de commissie uit een oneven aantal leden (minimaal drie). Het financieel beheer is in handen van de manager Wonen van Woonstede.

Meer over dit onderwerp

Ik wil graag een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds. Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

Algemeen

Wat leuk dat u iets voor uw buurt wil organiseren. Voldoet uw aanvraag aan de volgende voorwaarden? Dan maakt het kans op een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds:

 • De activiteit wordt gehouden in straten, wijken of complexen met huurwoningen van  Woonstede en is toegankelijk voor de huurders die daar wonen.
 • U bent huurder bij Woonstede of u doet een aanvraag namens een huurder.
 • U heeft een duidelijk plan met het aantal deelnemers, de geplande datum, de locatie en een overzicht van inkomsten en uitgaven.
 • De activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de straat, wijk of het complex.
 • U vraagt per activiteit eenmalig een bijdrage aan.
 • Uw initiatief heeft geen politiek, religieus of commercieel karakter.

We geven overigens geen financiële bijdrage voor eten en drinken.

Wilt u een activiteit organiseren?
U kunt uw aanvraag online doen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Woonstede.

Meer over dit onderwerp

Bij welke organisaties kan ik een financiële bijdrage vragen als ik iets wil organiseren in mijn buurt?

Algemeen

Naast het Leefbaarheidsfonds van Woonstede, kunt u ook terecht bij één van de volgende initiatieven:

Kijk op de desbetreffende website voor informatie over de voorwaarden en hoe u in aanmerking kunt komen.

Meer over dit onderwerp