Hulp bij Geldzaken

Geldzaken zijn niet altijd even makkelijk. Soms is het prettig als er iemand met u meekijkt. U kunt op verschillende manieren contact leggen. Dit kan via e-mail of telefonisch, er kan een afspraak gemaakt worden. Soms is deze afspraak op locatie en soms kan het bij u thuis. Ook zijn er verschillende inloopspreekuren waar u elke week terecht kan. We zetten ze voor u op een rijtje:

Samen erop vooruit

  • HipHelpt inloopspreekuur: Bij het inloopspreekuur kunt u terecht voor hulp bij het aanvragen van regelingen, (eenmalige) administratieve vragen of uitleg van moeilijke brieven. 
  • Schuldhulpmaatje: Getrainde vrijwilligers die u helpen bij geldzorgen. Samen wordt er gekeken naar uw verhaal. En samen wordt er gezocht naar oplossingen. Dit is bij u thuis of ergens anders.

Hulp bij thuisadministratie

  • Humanitas Thuisadministratie: Geldzaken of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. En door omstandigheden kunt u het overzicht kwijtraken. Blijf hier niet te lang alleen mee rondlopen. Hier zijn vrijwilligers die u kunnen helpen om uw geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Humanitas thuisadministratie is zowel in Ede als Wageningen actief.

Hulp van een financieel coach

  • Opella Financieel coaches: Inwoners van Ede kunnen gratis gebruik maken van financieel coaching van Opella. Er komt dan een budgetcoach bij u langs om ondersteuning te geven bij geldzaken. Met als doel om op eigen financiële benen te blijven staan. Denk bijvoorbeeld tijdens grote veranderingen in uw leven zoals scheiding, ander inkomen of overlijden van een partner. 

Hulp bij toeslagen

Op Tijd Erbij

  • Op Tijd Erbij: Lukt het niet om op tijd uw rekeningen te betalen? Bijvoorbeeld de huur, de zorgpremie en de energiekosten. U krijgt dan een brief van Team Op Tijd Erbij waar u hulp voor uw geldzaken wordt aangeboden.

Hulp van de gemeente Ede

  • Informatiepunt Digitale Overheid: In deze tijd gaat veel via internet. Ook contact met de overheid en instellingen. Het kan zijn dat u dit lastig vindt. Bij deze inlopen kunt u met digitale zaken hulp krijgen. 
  • Loket Digihulp:  Vrijwilligers van de gemeente Ede die u kunnen helpen met het invullen en aanvragen van digitale aanvragen.
  • Hulp bij schulden aanvragen: U heeft schulden en u komt er zelf niet uit. Wacht niet te lang met het vragen om hulp. U kunt bij de gemeente Ede een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
  • Loket Aanvullend Inkomen: U wilt graag weten of er aanvullende inkomensregelingen zijn. Maak een afspraak met een inkomensconsulent voor een gesprek.

Hulp van de gemeente Wageningen

Hulp van de gemeente Scherpenzeel