Over Woonstede

In het hart van Nederland, op het kruispunt van grootschalige landbouw, schitterende natuur en toenemende verstedelijking biedt woningcorporatie Woonstede ongeveer 12.000 huishoudens een betaalbaar huis.

De komende jaren bouwen we honderden huizen per jaar. We herstructureren wijken met huizen, flats en appartementengebouwen. We voeren voortdurend intensieve onderhoudsprojecten uit.

We zetten ons in voor de leefbaarheid van wijken. We zoeken de samenwerking met bewoners, omwonenden en andere partijen op en gaan in gesprek.