Zorg- en hulpverlening

 
Hoe kan ik extra sleutels voor kinderen / thuiszorg regelen?
U kunt zelf sleutels laten bijmaken bij een schoenmaker, tenzij het om een gecertificeerde sleutel gaat. Bij een gecertificeerde sleutel kunt u contact opnemen met Woonstede via Mijn Woonstede of via info@woonstede.nl
Hoe weet ik wat de stand van zaken is, als de gemeente opdracht heeft gegeven voor WMO maar er is nog niemand geweest?
U neemt hiervoor contact op met uw contactpersoon bij de betreffende gemeente.
Kan Woonstede hulp regelen voor mijn buurman/vrouw? (psychologische of medische hulp)
Nee, wij kunnen u wel doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties.
Mag ik elektra aanleggen in mijn berging?
Hiervoor vraagt u toestemming aan Woonstede. Aanpassingen aan de elektrotechnische installatie moeten namelijk altijd worden uitgevoerd door een erkend installateur. Dit geldt ook voor uw berging.

Appartement
De opzichter vertelt u of de aanpassing mogelijk is in uw gebouw, omdat dit per situatie en gebouw anders is. Als de elektrotechnische installatie van een appartementengebouw is aangesloten op de algemene voorzieningen, dan kan Woonstede u hierover een offerte aanbieden. Zelf wijzigingen aanbrengen van de elektrotechnische installatie is niet toegestaan.

Woning
Wijzigt u de elektrotechnische installatie in uw woning, dan moet dit gebeuren door een erkend installateur. Is uw elektrotechnische installatie aangelegd door een niet-erkend installateur, dan moet u over een keuringsrapport van een erkend installateur beschikken.
Waar kan ik een medische aanpassingen aanvragen?
U vraagt een medische aanpassing bij de gemeente aan, bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een medische aanpassing in of aan uw woning op de website van uw gemeente.
Wat doen wij voor u als de gemeente uw WMO aanvraag goedkeurt?
Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, dan geven zij dat aan ons door. Woonstede geeft dan akkoord voor de aanpassing met een akkoordverklaring. Deze wordt per e-mail of post naar u verzonden. Deze akkoordverklaring stuurt u ondertekend terug naar Woonstede per e-mail of post.
Nadat de akkoordverklaring is ontvangen bij Woonstede, regelen wij samen met de gemeente een aannemer. Als de werkzaamheden klaar zijn, geeft u dat aan ons door. Er komt een opzichter van Woonstede bij u de werkzaamheden controleren. Bij goedkeuring zal de opzichter een akkoordverklaring voor u tekenen en bij u achterlaten.
Wat zijn medische aanpassingen?
De meest voorkomende medische aanpassingen, die mogelijk worden vergoed, zijn;
• Een douchezitje
• Aanbrengen van drempelhulpen
• Verhoogd toilet (alleen +10 cm variant)

Sinds 2015 worden beugels, kranen en een verhoogd toilet van +6 cm niet meer vergoed door de WMO. Heeft u toch de behoefte om deze aanpassingen aan te brengen in uw woning, dan kunt u toestemming vragen bij Woonstede. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.
 
Terug  Terug