Woning kopen

 
Heeft het gebouw waar ik woon een VvE?
Het kan zijn dat uw woning in een gebouw ligt met een Vereniging van Eigenaren. Als dit zo is, dan is dit in uw huurovereenkomst vermeld. Het huishoudelijk reglement van de VvE krijgt u van Woonstede.
Hoe hoog mag de hypotheek zijn op de woning ?
De hoogte van de hypotheek bij Kopen Met Korting mag de koopsom + kosten koper + 10% zijn en bij Vrije Koop is er geen maximale hypothecaire inschrijving.
Hoe kan ik een koopovereenkomst inplannen?
Bij het taxatierapport, dat u van ons ontvangt, zit een antwoordformulier. Als u hier op aangeeft de woning te willen kopen, nemen wij contact met u op voor het ondertekenen van de koopovereenkomst.
Hoe kan ik mijn woning in Scherpenzeel kopen ?
Alleen als uw woning is aangewezen als Vrijekeuswoning, is het mogelijk uw woning te kopen.
Hoe kan ik mijn woning kopen?
U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze verkoopconsulenten via een online contactformulier. Deze vindt u onder 'direct regelen'.
Hoe kom ik in aanmerking voor een koopwoning?
Naast de Vrijekeuswoningen heeft Woonstede ook nog een aantal andere koopwoningen. Deze worden te koop aangeboden via de makelaar.
Hoe werkt de taxatieprocedure?
Een erkend NVM-Makelaar komt bij u langs om de waarde van uw woning definitief vast te stellen voor de aan-/verkoop.
Hoe werkt het als ik mijn woning wil terugverkopen aan Woonstede?
U biedt uw woning met het taxatierapport schriftelijk aan. Daarna bepaalt Woonstede of zij instemt met de waarde van de woning.
Hoe zit het met erfpacht?
Erfpacht is een vorm van eigendomsverkrijging waarbij erfpachtvoorwaarden gelden. Dit is van toepassing bij Kopen met Korting.
Kan ik duidelijkheid krijgen over de erfgrenzen van mijn perceel?
Woonstede beschikt over de kadastrale kaart. Als de erfgrenzen nog niet zijn vastgelegd, worden deze vastgelegd wanneer de woning notarieel wordt overgedragen. Hiervoor komt dan een landmeter van het Kadaster om vervolgens de erfgrenzen vast te leggen.
Kan ik mijn woning laten taxeren?
Indien uw woning een Vrijekeuswoning is en u een adviesgesprek bent aangegaan met één van onze verkoopconsulenten kunt u via hen een taxatieverzoek doen. De verkoopconsulenten begeleiden u hierbij.
Kan ik na het ondertekenen van de koopovereenkomst nog afzien van de koop?
U heeft wettelijk 3 dagen bedenktijd om zonder opgaaf van redenen af te zien van de koop. Daarna kan dat alleen onder ontbindende voorwaarden voor de financiering.
Let de taxateur (makelaar) op de zelfaangebrachte voorzieningen bij het definitief vaststellen van de verkoopprijs ?
Ja, zo wordt er niet dubbel voor de voorziening betaald.
Mag een inwonend kind het huis ook kopen?
Een inwonend kind boven de 18 kan bij Vrije Koop de woning eventueel kopen. Bij Kopen met Korting kan dit niet.
Mag ik de woning na een bepaalde termijn aan iemand anders verkopen?
Bij Koopgarant mag u de woning nooit aan een ander verkopen, bij Vrije Koop mag dit wel, behalve als Woonstede deze wil terugkopen (hier geldt de aanbiedingsplicht).
Waar moet ik zijn, na het kopen van de woning, voor reparaties en onderhoud van de woning ?
Onderhoud en reparaties zijn dan voor uw eigen rekening.
Waarom verkoopt Woonstede woningen?
Dit doen we omdat we vinden dat er meer keuze moet zijn en dus meer mogelijk naast de traditionele huur.
 
Terug  Terug