Woning huren

 
Heeft het gebouw waar ik woon een VvE?
Het kan zijn dat uw woning in een gebouw ligt met een Vereniging van Eigenaren. Als dit zo is, dan is dit in uw huurovereenkomst vermeld. Het huishoudelijk reglement van de VvE krijgt u van Woonstede.
Hoe kan ik iemand bijschrijven op mijn huurcontract?
Via direct regelen, kunt u een aanvraag indienen.
Hoe kom ik aan een afvalpas?
Op de website www.acv-groep.nl vindt u alle informatie over de afvalpas.
Hoe lang kan ik in een sloopwoning blijven wonen?
De einddatum staat vermeld in de (tijdelijke) huurovereenkomst.
Hoe lang moet ik minimaal in een tijdelijke woning wonen?
De minimale woonduur voor Tijdelijke Verhuur bedraagt een half jaar.
Hoe moet ik mijn tijdelijke woning achterlaten.
Hiervoor maakt u een afspraak met de mutatieopzichter die de woning controleert.
Hoe weet ik wanneer ik het huurcontract kan tekenen?
U krijgt daarvoor een oproep van Woonstede.
Hoe werkt een groepsbezichtiging voor woningen?
Meer kandidaten komen tegelijk een woning bezichtigen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.
Hoeveel mag ik verdienen om een woning te kunnen huren?
Woonstede is wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. Uw verzamelinkomen vindt u op uw inkomesnverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst. Welke voorwaarden er gelden voor deze woning, heeft u bij de advertentie kunnen lezen. Op onze website kunt u zien welke inkomens bij welke huren horen.
Hoeveel mensen mogen er in één woning wonen?
Woonstede toetst niet op het aantal personen. Dit houdt in dat twee mensen mogen reageren op een eenkamerappartement, ook al raden wij dit af. Wat centraal staat is dat er geen geluidsoverlast mag ontstaan. Voor sommige woningen in Scherpenzeel geldt wel een minimaal of maximaal aantal personen. In de advertentie wordt dit vermeld.
Ik verdien meer dan € 40.024,- Heeft het zin om me in te schrijven of ingeschreven te blijven?
Het is voor u niet onmogelijk om een sociale huurwoning met een netto huurprijs tot € 752,33 te krijgen maar de kans is wel heel klein. Slechts een zeer beperkt deel van het aanbod zonder inkomenseis blijft voor u bereikbaar. Het staat u natuurlijk vrij om te blijven reageren op woningen maar de meeste kans maakt u op woningen die te koop zijn als Vrijkeuswoning of huurwoningen die duurder zijn dan € 752,33. Ook kan uw inkomen misschien gaan stijgen of dalen. Als uw inkomen daalt onder de € 40.024 heeft u weer meer kans op een sociale huurwoning. En ingeschreven blijven betekent wél inschrijfduur opbouwen.
Ik woon nu in een goedkope huurwoning en mijn inkomen is hoger dan € 40.024 moet ik er nu uit?
Nee. Deze regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Lopende huurcontracten blijven geldig. Wel wordt door de regering nagedacht over een strenger huurverhogingsbeleid voor deze groep van huurders.
Kan iemand anders voor mij naar de oplevering?
U kunt iemand machtigen om bij de oplevering aanwezig te zijn. Wij vragen dan van u een ondertekende verklaring wie voor u de sleutels in ontvangst neemt. Lever deze verklaring samen met een geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde in bij de oplevering.
De gemachtigde krijgt alleen de sleutels mee als de betaling per pin voldaan is en alle documenten ondertekend zijn door de huurder.
Kan ik de huurovereenkomst en de andere documenten bij Woonstede printen?
Neem telefonisch contact met ons op via (0318) 695 695. Wij zijn elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur bereikbaar.
Kan ik een behangstomer lenen?
Neem telefonisch contact met ons op via (0318) 695 695. Wij zijn elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur bereikbaar.
Kan ik iemand als medehuurder op mijn huurcontract laten bijschrijven?
Via direct regelen, kunt u een aanvraag indienen.
Kan ik langer in mijn tijdelijke woning blijven wonen?
U wordt schriftelijk door Woonstede op de hoogte gesteld als u langer kunt blijven wonen.
Kan ik voorrang krijgen als ik uit mijn tijdelijke woning moet?
Nee, u krijgt geen voorrang.
Mag ik de sleutel van mijn nieuwe woning eerder ophalen?
Pas na de ondertekening van de huurovereekomst, ontvangt u bij de oplevering in de woning de sleutel.
Mag ik iemand laten inwonen?
Op de pagina 'Inwoning' vind u informatie over inwoning van iemand die geen onderdeel uitmaakt van uw huishouden.
Mag ik mijn woning verhuren aan een ander?
Nee, u mag uw woning niet verhuren aan een ander.
Op welke pagina moet ik de huurovereenkomst tekenen?
Onderaan bij de huurovereenkomst en het onderhoudsabonnement ziet u stippellijnen staan. Boven de stippellijn staat uw naam vermeld. Wij vragen u op de stippellijn te tekenen. Alle personen die op de overeenkomst vermeldt staan, moeten tekenen.
Waar kan ik een verhuurdersverklaring krijgen?
Neem contact met ons op via telefoonnummer (0318) 695 695 op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
Waar kan ik terecht voor de richtlijnen voor erfafscheidingen (schutting, heg, muur)?
Kijk op www.juridischloket.nl of de website van uw gemeente.

Waarom moet ik aantonen wat mijn inkomen is?
De Europese Commissie heeft bepaald dat inkomen een van de zaken is waarop getoetst wordt of u voor sociale woonruimte in aanmerking komt. Sociale huurwoningen zijn ervoor bedoeld mensen met lagere inkomens een kans te geven op de woningmarkt. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht uw inkomen te controleren. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet u hieraan meewerken.
Wanneer is de afrekening van de servicekosten?
In mei versturen wij de afrekeningen voor de servicekosten.
Voor gas, water en elektra rekenen we in oktober/november met u af.
Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging?
Per 1 juli verhoogt Woonstede de huurprijs. U ontvangt vooraf informatie hierover.
Wat is een burgerservicenummer (BSN) ?
Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer van iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het nummer bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Dit nummer staat op uw paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs.
Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U kunt het formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of bij www.digid.nl.
Wat is een sociale huurwoning?
Een sociale huurwoning is een woning die een woningcorporatie verhuurt voor een netto huurprijs tot € 752,33.
Wat is netto huur?
De netto huurprijs (ook wel kale huur genoemd) is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van de ruimte. De netto huur plus de servicekosten is de brutohuur, het bedrag dat u maandelijks aan de verhuurder bent verschuldigd.
Wat telt allemaal mee voor mijn inkomen?
Het belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten tellen mee. Uw vermogen en het inkomen van uw minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee.
Wie is mijn huismeester?
In de hoogbouw in Veldhuizen en in Ede-Zuid zijn huismeesters werkzaam. Zij komen met u kennismaken.
 
Terug  Terug