Verbeteren woning/woonomgeving

 
Mag ik een doorvoer aanbrengen in de buitengevel voor een afzuigkap?
Het aanbrengen van een doorvoer in de buitengevel is afhankelijk van uw woning en uw ventilatiesysteem. Welke installatie uw woning heeft, wordt u bij de sleuteloverdracht uitgelegd.

Centraal ventilatiesysteem of WTW installatie
Heeft uw woning een centraal ventilatiesysteem of WTW (Warmte Terug Winningsinstallatie) installatie, dan mag hier geen motorgestuurde afzuigkap op worden aangesloten. Een motorloze afzuigkap is voldoende om de aanwezige kookluchten of hoeveelheid vochtige lucht op een goede manier uit uw woning te verwijderen.

Een andere optie is om een recirculatiekap in uw woning aan te brengen met een actief koolstoffilter. Dit werkt alleen in combinatie met het centrale ventilatiesysteem of WTW installatie. Bij gebruik van een recirculatiesysteem dient u de filters altijd tijdig te vervangen om ongewenste kookluchten te weren uit uw woning. Hoe vaak dit nodig is hangt af van het gebruik. Dit kan variëren van 9 maanden tot 15 maanden.

Natuurlijk ventilatiekanaal
Heeft u geen centrale ventilatie unit of WTW installatie in uw woning en heeft u alleen een natuurlijk ventilatiekanaal? Dan bestaat er een mogelijkheid om een geveldoorvoer aan te brengen. Het is belangrijk om hiervoor een aanvraag in te dienen. Het is niet overal mogelijk door bijvoorbeeld een dragende constructie van uw gevel of regels volgens het bouwbesluit 2012. Als u de aanvraag heeft ingediend wordt er met u een afspraak gemaakt en beoordelen we de situatie van uw woning.
Mag ik een kattenluik aanbrengen in deur, raam of elders in de woning?
Nee, het aanbrengen van een kattenluik in uw woning is niet toegestaan. Het doorbreken van een muur of de aanpassing van een deur of raam is een bouwkundige aanpassing aan de buitenkant.
Besluit u toch een kattenluik in de woning aan te brengen en u vertrekt uit de woning, dient u deze wijziging ongedaan te maken. De kosten voor het vervangen van bijvoorbeeld de buitendeur is voor de vertrekkende huurder en kunt u niet overdragen aan de nieuwe huurder. U moet dan denken aan een bedrag van rond de €800,- tot €1500,-.
Mag ik een laminaat-, parket-, houten- of een tegelvloer leggen?
Voor het leggen van laminaat-, parket- of houten vloer heeft u geen toestemming nodig. Melden is voldoende. Vul direct het formulier ‘melden veranderen woning’ in op deze website.

Voor het leggen van een tegelvloer heeft u wel toestemming nodig. Vul hiervoor het formulier ‘toestemming veranderen woning’ in.
Mag ik een schotelantenne aanbrengen?
Er mogen geen schotels geplaatst worden op daken en muren van een appartementengebouw en bergingen.
Uw schotel (die maximaal een doorsnede van twee meter mag hebben) mag alleen in de
achtertuin vrij van de woning worden geplaatst en tot een hoogte van maximaal drie meter. Kijk in onze algemene voorwaarden op: https://www.woonstede.nl/melden-veranderen-woning
Mag ik mijn woning verbouwen en wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
Ja, dat mag. Het is wel verstandig om veranderingen te melden bij ons. Voor sommige veranderingen of verbouwingen heeft u toestemming nodig van Woonstede. Als u gaat verhuizen mag u de verandering ‘meenemen’. U moet dan wel de woning in oorspronkelijke staat terugbrengen.

Bijvoorbeeld: u plaatst een nieuwe keuken. Als u gaat verhuizen mag u deze keuken meenemen naar uw volgende huis, maar moet u wel de originele Keller keuken terugplaatsen in de woning.

U gaat verhuizen en u heeft een aanpassing in uw woning gedaan die u niet mee wilt nemen. We bekijken of de aanpassing met onze toestemming en voorwaarden is uitgevoerd en kijken of het in goede staat verkeert. Als u toestemming van ons heeft gekregen voor de aanpassingen en u wilt deze niet meenemen, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Voldoet de aanpassing niet aan de voorwaarden en kwaliteitseisen, dan vragen wij u de aanpassing te veranderen of ongedaan te maken.
2. De nieuwe huurders kunnen de aanpassing overnemen. Wil de nieuwe huurder dit niet, dan moet u alles in de oorspronkelijke staat terug brengen. U kunt een nieuwe huurder niet dwingen om zaken van u over te nemen.
Mag ik na het kopen van de woning zelf dingen veranderen aan de woning zonder toestemming van Woonstede?
Ja, u mag zelf bepalen wat u verandert in uw eigen woning. Houd er rekening mee dat veranderingen waardebepalend kunnen zijn.
Mag ik plakfolie aanbrengen op de ramen?
Bij nieuwe woningen staat dit in uw huurcontract.

Bij enkelglas is het toegestaan om plakfolie aan te brengen.

Bij ramen met een hoog rendement is het niet toegestaan. Door het aanbrengen van plakplastic op ramen, vooral op HR++ glas, is er een grotere kans op een thermische breuk. Een thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Is er een temperatuurverschil van meer dan 30°C, dan kan een ruit op een bijzondere manier breken. Eén van de oorzaken is het aanbrengen van plakplastic op de ramen.

Heeft u het plakplastic toch aangebracht of wilt u het aanbrengen, dan vervalt uw recht op de glasverzekering van Woonstede.
Waar kan ik een medische aanpassingen aanvragen?
U vraagt een medische aanpassing bij de gemeente aan, bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een medische aanpassing in of aan uw woning op de website van uw gemeente.
Waar kan ik terecht als ik toestemming nodig heb van Woonstede voor veranderingen in mijn woning?
Bepaalde veranderingen moet u melden en voor andere veranderingen of verbouwingen heeft u toestemming nodig van Woonstede. De formulieren hiervoor staan op deze website bij Meer regelen.
Waar kan ik terecht voor het onderhoud aan mijn Vrijekeuswoning (koop)
Het onderhoud van de woning komt voor uw eigen rekening. Bij een appartement komt de binnenkant van de woning voor eigen rekening. De buitenkant en de gemeenschappelijke ruimten voor rekening van de Vereniging Van Eigenaren
Waar vind ik de voorwaarden voor het onderhoud van een tuin ?
Bijna iedereen heeft een andere mening over hoe een tuin er uit moet zien. Slecht onderhoud van het groen in een tuin mag in ieder geval geen gevaarlijke situaties opleveren. Het groen kan bijvoorbeeld het zicht belemmeren voor verkeer en voetgangers.
Wat doen wij voor u als de gemeente uw WMO aanvraag goedkeurt?
Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, dan geven zij dat aan ons door. Woonstede geeft dan akkoord voor de aanpassing met een akkoordverklaring. Deze wordt per e-mail of post naar u verzonden. Deze akkoordverklaring stuurt u ondertekend terug naar Woonstede per e-mail of post.
Nadat de akkoordverklaring is ontvangen bij Woonstede, regelen wij samen met de gemeente een aannemer. Als de werkzaamheden klaar zijn, geeft u dat aan ons door. Er komt een opzichter van Woonstede bij u de werkzaamheden controleren. Bij goedkeuring zal de opzichter een akkoordverklaring voor u tekenen en bij u achterlaten.
Wat is de afvalpas?
De afvalpas is een elektronische kaart. Op de afvalpas staat een tegoed, waarmee u gratis een bepaalde hoeveelheid grof huishoudelijk (tuin) afval kunt wegbrengen naar ACV of laten ophalen door ACV.
Wat zijn medische aanpassingen?
De meest voorkomende medische aanpassingen, die mogelijk worden vergoed, zijn;
• Een douchezitje
• Aanbrengen van drempelhulpen
• Verhoogd toilet (alleen +10 cm variant)

Sinds 2015 worden beugels, kranen en een verhoogd toilet van +6 cm niet meer vergoed door de WMO. Heeft u toch de behoefte om deze aanpassingen aan te brengen in uw woning, dan kunt u toestemming vragen bij Woonstede. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.
 
Terug  Terug