Geldvragen

 
Hoe hoog is mijn VVE-bijdrage ?
Neem hiervoor contact op met één van onze verkoopconsuleten via het online contactformulier onder 'direct regelen'.
Hoe hoog mag de hypotheek zijn op de woning ?
De hoogte van de hypotheek bij Kopen Met Korting mag de koopsom + kosten koper + 10% zijn en bij Vrije Koop is er geen maximale hypothecaire inschrijving.
Hoe hoog zijn de servicekosten van mijn appartement als ik deze koop?
Bij koop worden de servicekosten vervangen door de VVE-bijdrage waarin ook onderhoud opgenomen is. Deze kosten zullen hoger uitvallen dan de door u gewende servicekosten.
Hoe is mijn VVE-bijdrage opgebouwd?
De begroting van de VVE wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld door haar leden. In de begroting zijn o.a. opgenomen: reservering planmatig onderhoud, verzekering, stroom/water gem. delen, beheerkosten, KvK/kadaster, lidmaatschap belangenvereniging, evt schoonmaak, evt tuinonderhoud, evt. technisch contractonderhoud (lift, verlichting etc.).
Hoe kan ik het geld opnemen van de overwaarde van mijn woning?
De overwaarde kunt u opnemen in de vorm van een hypotheekverhoging nadat Woonstede schriftelijk toestemming heeft gegeven. Neemt u hiervoor contact op met één van onze verkoopconsulenten via het online contactformulier onder 'direct regelen'.
Hoe kom ik aan een proefberekening voor Huurtoeslag?
Om te achterhalen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, kunt u een proefberekening laten maken via de website wwww.toeslagen.nl.
Hoe kom ik in aanmerking voor Huurtoeslag?
Kijkt u op www.toeslagen.nl of u in aanmering komt voor huurtoeslag.
Hoe lang geldt de regeling over het delen van de winst of het verlies?
Deze regeling is eeuwigdurend en wordt van kracht wanneer de woning door u verkocht wordt aan Woonstede.
Hoe moet ik verlengingskosten betalen?
De betaling met betrekking tot uw inschrijving als woningzoekende verloopt via Huiswaarts (www.huiswaarts.nu)
Hoe weet ik de koopprijs van mijn Vrijekeus woning?
De referentieprijs voor uw woning ontvangt u schriftelijk wanneer uw woning Vrijekeuswoning wordt. Ieder jaar per 1 januari worden de referentieprijzen herzien en waar nodig geïndexeerd. De referentieprijs is niet de verkoopprijs, maar wel een goede indicatie om voor de financiering van de woning te informeren.
Hoe weet ik of mijn bank/hypotheekverstrekker moeite heeft met erfpacht?
Vraag het na bij uw bank. Er zijn banken/hypotheekverstrekkers die problemen hebben met erfpacht, houd hier rekening mee.
Hoe wordt er bepaald bij toetsing of mijn inkomen voldoende is?
Bij de toetsing wordt gekeken naar uw inkomen in relatie tot de hoogte van de huur.
Hoe zijn de servicekosten opgebouwd?
Dit is per adres verschillend. In de huurspecificatie kunt u deze gegevens terugvinden. U kunt een huurspecificatie inzien in Mijn Woonstede.
Hoeveel is het kortingspercentage bij Koopgarant?
Het kortingspercentage kan verschillen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij één van onze verkoopconsulenten via het online contactformulier onder 'direct regelen'.
Hoeveel kost de woning over enkele jaren?
De waarde van de woning wordt bepaald door een taxatie(rapport), waarin een martkconforme prijs wordt vastgesteld.
Hoeveel mag ik verdienen om een woning te kunnen huren?
Woonstede is wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. Uw verzamelinkomen vindt u op uw inkomesnverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst. Welke voorwaarden er gelden voor deze woning, heeft u bij de advertentie kunnen lezen. Op onze website kunt u zien welke inkomens bij welke huren horen.
Ik verdien meer dan € 40.024,- Heeft het zin om me in te schrijven of ingeschreven te blijven?
Het is voor u niet onmogelijk om een sociale huurwoning met een netto huurprijs tot € 752,33 te krijgen maar de kans is wel heel klein. Slechts een zeer beperkt deel van het aanbod zonder inkomenseis blijft voor u bereikbaar. Het staat u natuurlijk vrij om te blijven reageren op woningen maar de meeste kans maakt u op woningen die te koop zijn als Vrijkeuswoning of huurwoningen die duurder zijn dan € 752,33. Ook kan uw inkomen misschien gaan stijgen of dalen. Als uw inkomen daalt onder de € 40.024 heeft u weer meer kans op een sociale huurwoning. En ingeschreven blijven betekent wél inschrijfduur opbouwen.
Ik woon nu in een goedkope huurwoning en mijn inkomen is hoger dan € 40.024 moet ik er nu uit?
Nee. Deze regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Lopende huurcontracten blijven geldig. Wel wordt door de regering nagedacht over een strenger huurverhogingsbeleid voor deze groep van huurders.
Kan er over de verkoopprijs van de woning onderhandeld worden ?
Over de verkoopprijs van de woning kan niet onderhandeld worden.
Kan ik de kosten van mijn verbouwing in de huur verrekenen?
Belt u hiervoor met Woonstede (0318) 695 695. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Kan ik de maandelijkse huur betalen op een door mij gekozen moment(datum)?
Nee, u dient uw huur conform de door u ondertekende huurovereenkomst te voldoen voor iedere 5e van de maand.
Kan ik een betalingsregeling treffen?
In sommige gevallen en in overleg kan een regeling worden getroffen. Dit kunt u regelen via Mijn Woonstede.
Kan ik een incassoconsulent spreken?
Ja, dat kan. Mail naar info@woonstede.nl voor het maken van een afspraak.
Kan ik mijn huur bij u pinnen?
Nee, onze woonwinkels zijn alleen geopend op afspraak. Huur kunt u alleen digitaal overmaken of met een automatisch incasso
Kan ik mijn huur contant betalen ?
Nee, Woonstede accepteert geen contant geld.
Kan ik mijn huur later betalen nu het op dit moment financieel niet haalbaar is?
In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huur bij vooruitbetaling voor de 5e van de maand moet worden betaald. Deze bepaling staat los van het inkomen.
Kan ik mijn hypotheek verhogen als ik wil verbouwen ?
U kunt uw hypotheek verhogen wanneer u wilt verbouwen en u door middel van een taxatierapport de waardevermeerdering kunt aantonen. Woonstede dient dit schriftelijk te bevestigen. Neemt u hiervoor contact op met één van onze verkoopconsulenten via het online contactformulier onder 'direct regelen'.
Kunnen mijn ouders garant staan voor mijn huurbetaling?
Uw ouders kunnen garant staan voor de huurbetaling, dit dient schriftelijk bevestigd te worden.
Mag een kind of een ouder bijdragen aan de betaling van de koopwoning?
Bij de aankoop van een woning mogen kinderen of ouders bijdragen aan het betalen van de woning. Zij worden hierdoor geen mede eigenaar.
Mag ik de woning aan iemand verkopen die meer biedt dan Woonstede?
Bij Koopgarant bent u verplicht de woning aan Woonstede te verkopen conform de dan geldende marktwaarde. Bij Vrije Koop bent u wel verplicht de woning als eerste aan Woonstede aan te bieden.
Waar kan ik de verschillen laten berekenen van de woonlasten tussen huren en kopen ?
De huurlasten zijn bij u bekend. Voor koop kunt u bij Woonstede vragen wat de richtprijs van de woning is. Uw financieel tussenpersoon kan een reële berekening maken voor de woonlasten in de vorm van een hypotheek.
Waar kan ik informatie krijgen over de kosten koper bij Koopgarant
Kosten Koper geldt altijd bij het kopen van een bestaande woning. Alleen bij nieuwbouw geldt Vrij Op Naam.
Waar kan ik informeren of Woonstede samenwerkt met een bank of een andere financiële instelling ?
Woonstede werkt niet samen met een bank of een andere financiële instelling.
Waar kan ik terecht als ik een rekening krijg voor het vuil in de portiek, waar ik niets mee te maken heb.
De kosten worden pas in rekening gebracht als er al waarschuwingen aan u en de overige bewoners in het portiek zijn gestuurd. Wanneer het probleem niet is verholpen draait u gezamenlijk voor deze kosten op.
Waar kan ik terecht voor de beste hypotheekvorm?
Neem contact op met uw bank of financieel tussenpersoon.
Waar kan ik terecht voor de financiering van mijn woning als ik de woning wil kopen?
U dient zelf te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de woning te kunnen kopen. Dit kan bij uw eigen bank, maar ook bij andere financiële tussenpersonen.
Waar moet ik bij huurtoeslag doorgeven dat mijn inkomen wijzigt?
Deze wijziging dient u door te geven aan de Belastingdienst.
Waar moet ik wijzigingen doorgeven voor de huurtoeslag, nu mijn partner is overleden?
Een wijziging in uw persoonlijke situatie dient u door te geven aan zowel Woonstede als de Belastingdienst .
Waarom is de huurprijs op mijn acceptgiro gewijzigd ?
Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging of aanpassing voorschot stookkosten of servicekosten. De Belastingdienst kan de maandelijkse huurtoeslag gewijzigd hebben of er kan door aanpassing van de woning een huurverhoging plaatsvinden. Ook aanpassing van de huurovereenkomst door bijvoorbeeld huurvast kan een oorzaak zijn.
Waarom moet ik aantonen wat mijn inkomen is?
De Europese Commissie heeft bepaald dat inkomen een van de zaken is waarop getoetst wordt of u voor sociale woonruimte in aanmerking komt. Sociale huurwoningen zijn ervoor bedoeld mensen met lagere inkomens een kans te geven op de woningmarkt. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht uw inkomen te controleren. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet u hieraan meewerken.
Wanneer is de afrekening van de servicekosten?
In mei versturen wij de afrekeningen voor de servicekosten.
Voor gas, water en elektra rekenen we in oktober/november met u af.
Wat is een burgerservicenummer (BSN) ?
Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer van iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het nummer bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Dit nummer staat op uw paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs.
Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U kunt het formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of bij www.digid.nl.
Wat is netto huur?
De netto huurprijs (ook wel kale huur genoemd) is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van de ruimte. De netto huur plus de servicekosten is de brutohuur, het bedrag dat u maandelijks aan de verhuurder bent verschuldigd.
Wat telt allemaal mee voor mijn inkomen?
Het belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten tellen mee. Uw vermogen en het inkomen van uw minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee.
Wie bepaalt de verkoopwaarde bij terugverkopen van de woning aan Woonstede?
Deze waarde wordt door één of meer erkende taxateurs bepaald.
 
Terug  Terug