Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet in de top 15, kijk dan bij een van de onderwerpen in de linkerkolom.

Top 15 
 
Als er wel spoed is, waar moet ik dan op letten?
- Wij vragen vooraf uw toestemming voor het betreden van uw woning
- Wij vragen om minimaal 1,5 meter afstand te houden en vragen u tijdens de werkzaamheden naar een andere ruimte te gaan
- Ventileer uw huis goed zowel voor, tijdens en na deze werkzaamheden
- Wij dragen een mondkapje en willen graag dat u dat ook doet
Heeft het gebouw waar ik woon een VvE?
Het kan zijn dat uw woning in een gebouw ligt met een Vereniging van Eigenaren. Als dit zo is, dan is dit in uw huurovereenkomst vermeld. Het huishoudelijk reglement van de VvE krijgt u van Woonstede.
Hoe kan het dat ik geblokkeerd sta en dus niet kan reageren op woningaanbod?
Dit kan komen doordat u een aanbieding heeft voor een andere woning of dat u uw verlenging voor uw inschrijving nog niet betaald heeft.
Hoe kom ik aan een afvalpas?
Op de website www.acv-groep.nl vindt u alle informatie over de afvalpas.
Hoe krijg ik snel een woning nu ik ga scheiden?
U kunt urgentie aanvragen bij uw gemeente.
Hoe weet ik of er al nieuwe huurders voor mijn woning gevonden zijn?
Een eventuele nieuwe huurder neemt telefonisch contact met u op om de woning te bezichtigen. Accepteert hij/zij de woning en voldoet aan de voorwaarden, dan is het definitief dat hij/zij de woning gaat huren.
Hoe zeg ik mijn huur op?
U kunt uw huur opzeggen via Mijn Woonstede, door te mailen naar info@woonstede of te bellen naar 0318-695 695. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal drie maanden.
Ik heb een afspraak met een aannemer voor onderhoud, kan die wel doorgaan?
Om het bedrijfsleven niet stil te leggen, staan wij onze aannemers toe om werkzaamheden bij u uit te voeren. Maar alleen als u daar zelf mee akkoord gaat. De aannemers werken volgens het protocol `Samen veilig doorwerken' van de Rijksoverheid. Zo worden de werkzaamheden veilig uitgevoerd tijdens de corona-crisis.
U krijgt vooraf informatie over de werkwijze. De aannemer vraagt daarbij om uw schriftelijke toestemming voordat de werkzaamheden kunnen beginnen.
Kan iemand anders voor mij naar de oplevering?
U kunt iemand machtigen om bij de oplevering aanwezig te zijn. Wij vragen dan van u een ondertekende verklaring wie voor u de sleutels in ontvangst neemt. Lever deze verklaring samen met een geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde in bij de oplevering.
De gemachtigde krijgt alleen de sleutels mee als de betaling per pin voldaan is en alle documenten ondertekend zijn door de huurder.
Kan ik de huurovereenkomst en de andere documenten bij Woonstede printen?
Neem telefonisch contact met ons op via (0318) 695 695. Wij zijn elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur bereikbaar.
Kan ik een behangstomer lenen?
Neem telefonisch contact met ons op via (0318) 695 695. Wij zijn elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur bereikbaar.
Kan ik een betalingsregeling treffen?
In sommige gevallen en in overleg kan een regeling worden getroffen. Dit kunt u regelen via Mijn Woonstede.
Kan ik mijn huur bij u pinnen?
Nee, onze woonwinkels zijn alleen geopend op afspraak. Huur kunt u alleen digitaal overmaken of met een automatisch incasso
Kan ik mijn huur contant betalen ?
Nee, Woonstede accepteert geen contant geld.
Mag ik een doorvoer aanbrengen in de buitengevel voor een afzuigkap?
Het aanbrengen van een doorvoer in de buitengevel is afhankelijk van uw woning en uw ventilatiesysteem. Welke installatie uw woning heeft, wordt u bij de sleuteloverdracht uitgelegd.

Centraal ventilatiesysteem of WTW installatie
Heeft uw woning een centraal ventilatiesysteem of WTW (Warmte Terug Winningsinstallatie) installatie, dan mag hier geen motorgestuurde afzuigkap op worden aangesloten. Een motorloze afzuigkap is voldoende om de aanwezige kookluchten of hoeveelheid vochtige lucht op een goede manier uit uw woning te verwijderen.

Een andere optie is om een recirculatiekap in uw woning aan te brengen met een actief koolstoffilter. Dit werkt alleen in combinatie met het centrale ventilatiesysteem of WTW installatie. Bij gebruik van een recirculatiesysteem dient u de filters altijd tijdig te vervangen om ongewenste kookluchten te weren uit uw woning. Hoe vaak dit nodig is hangt af van het gebruik. Dit kan variëren van 9 maanden tot 15 maanden.

Natuurlijk ventilatiekanaal
Heeft u geen centrale ventilatie unit of WTW installatie in uw woning en heeft u alleen een natuurlijk ventilatiekanaal? Dan bestaat er een mogelijkheid om een geveldoorvoer aan te brengen. Het is belangrijk om hiervoor een aanvraag in te dienen. Het is niet overal mogelijk door bijvoorbeeld een dragende constructie van uw gevel of regels volgens het bouwbesluit 2012. Als u de aanvraag heeft ingediend wordt er met u een afspraak gemaakt en beoordelen we de situatie van uw woning.
Mag ik een schotelantenne aanbrengen?
Er mogen geen schotels geplaatst worden op daken en muren van een appartementengebouw en bergingen.
Uw schotel (die maximaal een doorsnede van twee meter mag hebben) mag alleen in de
achtertuin vrij van de woning worden geplaatst en tot een hoogte van maximaal drie meter. Kijk in onze algemene voorwaarden op: https://www.woonstede.nl/melden-veranderen-woning
Op welke pagina moet ik de huurovereenkomst tekenen?
Onderaan bij de huurovereenkomst en het onderhoudsabonnement ziet u stippellijnen staan. Boven de stippellijn staat uw naam vermeld. Wij vragen u op de stippellijn te tekenen. Alle personen die op de overeenkomst vermeldt staan, moeten tekenen.
Voert Woonstede tijdens de lockdown wel reparaties uit?
Nee, tijdens de lockdown zijn alleen spoedreparaties mogelijk. We werken daarbij volgens het protocol `Samen veilig doorwerken` van de Rijksoverheid, zodat we veilig werken tijdens de corona-crisis.
U krijgt vooraf informatie over onze werkwijze. We vragen daarbij om uw schriftelijke toestemming voordat we aan de spoedreparatie beginnen.
Waar kan ik een medische aanpassingen aanvragen?
U vraagt een medische aanpassing bij de gemeente aan, bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een medische aanpassing in of aan uw woning op de website van uw gemeente.
Waar kan ik terecht als ik buitengesloten ben?
Voor spoedeisende reparaties zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op (0318)- 695 695.
Waar kan ik terecht nu ik ga scheiden en in een huur/koopwoning in Scherpenzeel woon?
Als u wilt weten of u urgent bent, kunt u terecht bij de urgentiecommissie Het Vierde huis.
Waar vind ik de openingstijden van Woonstede?
Woonstede is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 15.00 uur. De woonwinkels in Ede en Scherpenzeel zijn alleen open op afspraak.
Waar vind ik mijn gebuikersnaam en wachtwoord van Huiswaarts?
Neem contact op met Huiswaarts via telefoonnummer (0900) 73 22 843.
Wanneer is de afrekening van de servicekosten?
In mei versturen wij de afrekeningen voor de servicekosten.
Voor gas, water en elektra rekenen we in oktober/november met u af.
Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging?
Per 1 juli verhoogt Woonstede de huurprijs. U ontvangt vooraf informatie hierover.
Wat doe ik als ik een spoedreparatie heb en ziek ben?
Als u ziekteverschijnselen heeft (koorts, hoesten, klachten aan de luchtweg) en wel een spoedreparatie heeft, dan moet u dit melden aan onze telefonist(e) of dit vermelden in het formulier op de website. Onze collega’s maken gebruik van beschermende kleding. Na het openen van de deur, verzoeken wij u naar een ander vertrek te gaan dan waar onze medewerker bezig is. Ventileer voor, tijdens en na de werkzaamheden de woning.
Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U kunt het formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of bij www.digid.nl.
Wat is een onderhoudsabonnement?
Woonstede neemt het zogenaamde ‘huurdersonderhoud’ voor een groot deel uit handen. Een onderhoudsabonnement kost € 4,60 per maand.
Wat moet ik doen als de huurder is overleden?
De huur moet geheel of gedeeltelijk worden opgezegd door de nabestaanden en/of medehuurder.
Wie is mijn huismeester?
In de hoogbouw in Veldhuizen en in Ede-Zuid zijn huismeesters werkzaam. Zij komen met u kennismaken.
 
Terug  Terug