Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet in de top 15, kijk dan bij een van de onderwerpen in de linkerkolom.

Top 15 
 
Heeft het gebouw waar ik woon een VvE?
Het kan zijn dat uw woning in een gebouw ligt met een Vereniging van Eigenaren. Als dit zo is, dan is dit in uw huurovereenkomst vermeld. Het huishoudelijk reglement van de VvE krijgt u van Woonstede.
Hoe kan het dat ik geblokkeerd sta en dus niet kan reageren op woningaanbod?
Dit kan komen doordat u een aanbieding heeft voor een andere woning of dat u uw verlenging voor uw inschrijving nog niet betaald heeft.
Hoe kom ik aan een afvalpas?
Op de website www.acv-groep.nl vindt u alle informatie over de afvalpas.
Hoe krijg ik snel een woning nu ik ga scheiden?
U kunt urgentie aanvragen bij uw gemeente.
Hoe weet ik of er al nieuwe huurders voor mijn woning gevonden zijn?
Een eventuele nieuwe huurder neemt telefonisch contact met u op om de woning te bezichtigen. Accepteert hij/zij de woning en voldoet aan de voorwaarden, dan is het definitief dat hij/zij de woning gaat huren.
Hoe zeg ik mijn huur op?
U kunt uw huur opzeggen via Mijn Woonstede. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal drie maanden.
Kan iemand anders voor mij naar de oplevering?
U kunt iemand machtigen om bij de oplevering aanwezig te zijn. Wij vragen dan van u een ondertekende verklaring wie voor u de sleutels in ontvangst neemt. Lever deze verklaring samen met een geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde in bij de oplevering.
De gemachtigde krijgt alleen de sleutels mee als de betaling per pin voldaan is en alle documenten ondertekend zijn door de huurder.
Kan ik de huurovereenkomst en de andere documenten bij Woonstede printen?
Meld dit bij ons. Wij printen ze voor u uit en leggen ze klaar bij onze receptie.
Kan ik een behangstomer lenen?
Ja, dat kan. Wij vragen een waarborgsom van € 50,00 contant. Uiteraard krijgt u de borg terug als u de behangstomer weer inlevert. De behangstomer haalt u op in de Woonwinkel. U kunt eventueel van te voren bellen om te vragen of er een beschikbaar is.
Kan ik een betalingsregeling treffen?
In sommige gevallen en in overleg kan een regeling worden getroffen. Dit kunt u regelen via Mijn Woonstede.
Kan ik mijn huur bij u pinnen?
Ja, dat kan in onze Woonwinkel aan de Telefoonweg 36 in Ede. Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur. Wij accepteren geen contant geld.
Kan ik mijn huur contant betalen ?
Nee, Woonstede accepteert geen contant geld. Pinnen kan wel in onze Woonwinkel aan de Telefoonweg 36 in Ede. Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Mag ik een doorvoer aanbrengen in de buitengevel voor een afzuigkap?
Het aanbrengen van een doorvoer in de buitengevel is afhankelijk van uw woning en uw ventilatiesysteem. Welke installatie uw woning heeft, wordt u bij de sleuteloverdracht uitgelegd.

Centraal ventilatiesysteem of WTW installatie
Heeft uw woning een centraal ventilatiesysteem of WTW (Warmte Terug Winningsinstallatie) installatie, dan mag hier geen motorgestuurde afzuigkap op worden aangesloten. Een motorloze afzuigkap is voldoende om de aanwezige kookluchten of hoeveelheid vochtige lucht op een goede manier uit uw woning te verwijderen.

Een andere optie is om een recirculatiekap in uw woning aan te brengen met een actief koolstoffilter. Dit werkt alleen in combinatie met het centrale ventilatiesysteem of WTW installatie. Bij gebruik van een recirculatiesysteem dient u de filters altijd tijdig te vervangen om ongewenste kookluchten te weren uit uw woning. Hoe vaak dit nodig is hangt af van het gebruik. Dit kan variëren van 9 maanden tot 15 maanden.

Natuurlijk ventilatiekanaal
Heeft u geen centrale ventilatie unit of WTW installatie in uw woning en heeft u alleen een natuurlijk ventilatiekanaal? Dan bestaat er een mogelijkheid om een geveldoorvoer aan te brengen. Het is belangrijk om hiervoor een aanvraag in te dienen. Het is niet overal mogelijk door bijvoorbeeld een dragende constructie van uw gevel of regels volgens het bouwbesluit 2012. Als u de aanvraag heeft ingediend wordt er met u een afspraak gemaakt en beoordelen we de situatie van uw woning.
Op welke pagina moet ik de huurovereenkomst tekenen?
Onderaan bij de huurovereenkomst en het onderhoudsabonnement ziet u stippellijnen staan. Boven de stippellijn staat uw naam vermeld. Wij vragen u op de stippellijn te tekenen. Alle personen die op de overeenkomst vermeldt staan, moeten tekenen.
Waar kan ik een medische aanpassingen aanvragen?
U vraagt een medische aanpassing bij de gemeente aan, bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een medische aanpassing in of aan uw woning op de website van uw gemeente.
Waar kan ik terecht als ik buitengesloten ben?
Voor spoedeisende reparaties zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op (0318)- 695 695 (optie 1).
Waar kan ik terecht nu ik ga scheiden en in een huur/koopwoning in Scherpenzeel woon?
Als u wilt weten of u urgent bent, kunt u terecht bij de urgentiecommissie Het Vierde huis.
Waar vind ik de openingstijden van Woonstede?
De openingstijden in Ede zijn iedere werkdag tussen 08.30 uur en 12.00 uur en in Scherpenzeel iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Waar vind ik mijn gebuikersnaam en wachtwoord van Huiswaarts?
Neem contact op met Huiswaarts via telefoonnummer (0900) 73 22 843.
Wanneer is de afrekening van de servicekosten?
In mei versturen wij de afrekeningen voor de servicekosten.
Voor gas, water en elektra rekenen we in oktober/november met u af.
Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging?
Per 1 juli verhoogt Woonstede de huurprijs. U ontvangt vooraf informatie hierover.
Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U kunt het formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of bij www.digid.nl.
Wat is een onderhoudsabonnement?
Woonstede neemt het zogenaamde ‘huurdersonderhoud’ voor een groot deel uit handen. Een onderhoudsabonnement kost € 4,60 per maand.
Wat moet ik doen als de huurder is overleden?
De huur moet geheel of gedeeltelijk worden opgezegd door de nabestaanden en/of medehuurder.
Wie is mijn huismeester?
In de hoogbouw in Veldhuizen en in Ede-Zuid zijn huismeesters werkzaam. Zij komen met u kennismaken.
 
Terug  Terug