NIEUWS - 8 oktober 2019

Er wordt al lang gesproken over de toekomst van de Wethoudersbuurt in Ede. De 97 huurwoningen aan de IJssel de Schepperlaan, Thomaslaan en Van Voorthuizenlaan zijn ruim 70 jaar oud. De technische kwaliteit en het wooncomfort nemen af. Deze week heeft Woonstede besloten dat sloop en nieuwbouw de beste optie is voor deze woningen. Het biedt de beste mogelijkheden om te zorgen voor meer betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen voor de huidige bewoners van de wijk én toekomstige bewoners.

Het voornemen om de woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen is in een nieuwsbrief gedeeld met de bewoners. Er komt binnenkort een informatiebijeenkomst en een uitgebreid bewonersonderzoek, waarin Woonstede met iedere huurder kijkt naar zijn of haar eigen situatie en de woonwensen. Er zullen bewoners zijn die graag willen terugkeren in de buurt, maar het kan voor sommige bewoners ook een moment zijn om naar een ander type woning, binnen of buiten de Wethoudersbuurt te verhuizen.

Technisch onderzoek
In opdracht van Woonstede en de bewonerscommissie Wethoudersbuurt heeft onderzoeksbureau Lievense gekeken naar de technische staat van de woningen, de verschillende opties en de daaraan verbonden kosten. Hieruit blijkt dat renovatie van de woningen relatief duur is. Bovendien levert dit geen woningen op die qua indeling en duurzaamheidsmaatregelen voldoen aan de eisen die nu gesteld worden aan een woning.

De vraag naar woningen verandert
Woonstede heeft een belangrijke opgave om voldoende betaalbare huurwoningen aan te bieden in de gemeente Ede. We zien daarbij dat de behoefte van onze huurders verandert. Zo is er steeds meer vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Bij nieuwbouw in de Wethoudersbuurt kunnen we een mix van woningen realiseren, die beter aansluit bij deze veranderende behoefte.

Een nieuwe wijk
Er komen minimaal net zo veel woningen in de wijk als nu het geval is, maar wat voor type woningen dat zijn en hoe ze er uit gaan zien, is nog niet bekend. Dit wordt uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan dat samen met de bewoners en de gemeente Ede wordt gemaakt.

Planning
Het komende jaar nemen we de tijd voor het bewonersonderzoek, het opstellen van een Sociaal Plan en het maken van het stedenbouwkundig plan voor de Wethoudersbuurt. Daarna komt er pas een definitief sloopbesluit.