Samenwonen

U wilt uw partner registreren als medehuurder? Dat kan. Uw echtgenoot of (geregistreerde) partner is van rechtswege medehuurder. Een andere huisgenoot of partner kan onder voorwaarden medehuurder worden.

Andere huisgenoten als medehuurder
Wilt u iemand medehuurder maken die niet uw echtgenoot of (geregistreerde) partner is? Dat kan onder de volgende voorwaarden:
  • De huurder en beoogd medehuurder moeten de aanvraag gezamenlijk indienen.
  • De huurder en beoogd medehuurder moeten tenminste twee jaar hun hoofdverblijf in de woning hebben.
  • Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en u moet de intentie hebben om in de toekomst samen te blijven wonen.
  • Bent u kind van de huurder, dan kunt u alleen medehuurderschap aanvragen als u altijd bij uw ouders heeft gewoond en minimaal 40 jaar bent. Voldoet u niet aan een van beide criteria, dan stelt Woonstede zware eisen aan de bewijsmiddelen. Zo’n huishouding is als regel namelijk niet duurzaam gemeenschappelijk.

Rechten en plichten van medehuurder
Een medehuurder wordt niet op uw huurcontract vermeld. Wel heeft hij dezelfde rechten en plichten. Hij is bijvoorbeeld aansprakelijk voor de huur als u niet betaald.

Medehuurderschap aanvragen
Wilt u iemand medehuurder laten worden? Vul het formulier in en stuur het ondertekend naar Woonstede. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij, en een uittreksel van het de BRP (basisregistratie personen) van de medehuurder. Woonstede bekijkt dan of uw huisgenoot medehuurder kan worden. Binnen 2 weken krijgt u bericht over de verdere gang van zaken.

Wat als u, de hoofdhuurder, verhuist of overlijdt?
Als u verhuist, zegt u uw deel van het huurcontract op. Dit kan met het formulier ‘gedeeltelijke huuropzegging’. Als Woonstede de gedeeltelijke opzegging accepteert dan wordt de medehuurder vervolgens huurder. Ook als u overlijdt, mag de medehuurder in de woning blijven en wordt hij de nieuwe huurder, uiteraard moet hij dit wel melden bij Woonstede.

 
Terug  Terug