NIEUWS - 12 december 2019

Prestatieafspraken Woonstede/gemeente Scherpenzeel ondertekend
Op donderdag 12 december hebben wethouder Henny van Dijk, directeur Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok namens de Huurdersbond Ede e.o. hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. In de prestatieafspraken worden onderlinge afspraken voor 2020 vastgesteld. Met deze ondertekening onderstrepen de partijen de samenwerking op thema’s als nieuwbouw, betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid en huisvesting bijzondere doelgroepen. Wethouder van Dijk: “Zo willen we ook volgend jaar weer werken met elkaar aan een prettige woonomgeving voor iedereen in Scherpenzeel! En ik wil hierbij ook mijn waardering uitspreken naar Tonnis van Dijk, die als voormalig wethouder het wonen in zijn portefeuille had en hier veel werk voor heeft verricht.”