Overlijden

Als een huurder van Woonstede overlijdt, kan degene die achterblijft in de woning blijven wonen als hij of zij (mede)huurder is. Geef dan door dat uw partner of medehuurder is overleden, zodat we dit in onze administratie kunnen aanpassen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar woonservice@woonstede.nl

Blijft er geen huurder in de woning achter? Dan kunnen de erfgenamen of gemachtigden de huur opzeggen met een formulier. Verstuur dit document aangetekend naar Woonstede of geef het af aan de balie van de Woonwinkel. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Woonstede, postbus 191, 6710 BD Ede
 
Terug  Terug