Disclaimer

Website disclaimer

Woonstede werkt zorgvuldig aan het actueel houden van deze website en het klantportaal Mijn Woonstede. Toch kan het gebeuren dat (huur)prijzen en andere informatie niet goed of verouderd zijn/is. Aan de inhoud van de website en het klantportaal kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Heeft u opmerkingen over deze website? Laat het ons dan gerust weten.

De grafische onderdelen (zoals foto’s, video’s, logo’s en afbeeldingen) op deze website mag u niet zonder schriftelijke toestemming van Woonstede verveelvoudigen. U mag ze ook niet openbaar maken door druk, fotokopie, fax of ze opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand. U kunt altijd toestemming aan ons vragen. 

E-mail disclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Woonstede en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wijzen wij u er hierbij op dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Heeft u van ons een e-mail per ongeluk ontvangen? Wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte brengen en het originele bericht weggooien? We zijn niet verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden. We zijn ook niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging in de verzending.