Huurdersorganisatie Bennekom

  • Ook na de fusie van corporaties Plicht Getrouw en Woonstede blijft de Huurdersorganisatie Bennekom de belangen van de huurders in Bennekom professioneel behartigen. Huurdersorganisatie Bennekom praat elke twee maanden met de directie en managers van Woonstede over besluiten die verstrekkende gevolgen hebben, zoals wijkvernieuwing, huurbeleid en verrekening van algemene servicekosten. Huurdersorganisatie Bennekom werkt samen met Huurdersbond Ede e.o. Zij vergaderen gemiddeld 10 keer bij jaar bij het bestuurlijk en algemeen overleg met Gemeente Ede, Woonstede en Huurdersbond Ede e.o.

    Direct naar de website Huurdersorganisatie Bennekom