Organisatie

Stichting Woonstede ontstond op 1 januari 1992 uit een fusie van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de gemeente Ede, de Woningbouwvereniging Ede, de Algemeen Christelijke Woningbouwvereniging De Eendracht en de Centrale Woningstichting Ede. Inmiddels bezit Woonstede zo’n 9.000 woningen in Ede en omgeving en werken er 135 mensen.

Directeur/bestuurder: Marian Teer
Marian Teer is directeur/bestuurder van Woonstede. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Woonstede. Zij geeft samen met het Management Team vorm aan onze belangrijkste taak: betaalbaar en prettig wonen mogelijk maken.

Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur en beleid
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonstede. De 5 commissarissen adviseren ook, gevraagd en ongevraagd, het bestuur. 

Medewerkers
Bij Woonstede werken 135 mensen, van wie circa 30% parttime werkt. 

Lees de geschiedenis van de organisatie van volkshuisvesting in de gemeente Ede

Werken bij Woonstede
Werken bij Woonstede betekent werken naar je zin, in een flexibele, klantgerichte en open organisatie.

Lees meer over werken bij Woonstede en bekijk de vacatures 

JaarverslagenBekijk hier ons overzicht van jaarverslagen

 
Terug  Terug