Melden van een klacht

Woonstede probeert haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te realiseren. Maar het kan zijn dat u desondanks ontevreden bent over:

• het uitvoeren van een reparatieverzoek
• het omgaan met een sociale klacht
• gedrag van een medewerker
• beleid
• de klachtenprocedure
• betaling van facturen aan leveranciers

Hoe het werkt
U kunt een klacht indienen op de wijze die voor u het gemakkelijkst is. Dit houdt in:

• telefonisch
• mondeling
• schriftelijk
• per e-mail
• via de website
• via de antwoordkaart Tips/idee/wens

Een klacht die telefonisch of mondeling wordt ingediend wordt zo mogelijk meteen afgehandeld. Een klacht die door gaat naar de klachtenprocedure wordt schriftelijk binnen drie dagen bevestigd. U weet dan meteen wie uw klacht in behandeling heeft.

Termijn/duur
Uiterlijk twee weken na het indienen van uw klacht ontvangt u een schriftelijk antwoord.
Soms vraagt het oplossen van een klacht meer tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij nemen dan contact met u en houden u op de hoogte van de voortgang.

Kosten
Het indienen van een klacht kost niets.

Bijzonderheden
Klachten die niet via het klachtenregistratiesysteem in behandeling worden genomen zijn:

• klachten over de woonruimteverdeling
• klacht over de huurprijs
• klachten over burenoverlast

 
Terug  Terug