Meedenken en meepraten

Als bewoner weet u het beste wat er leeft in uw buurt. Woonstede luistert graag naar de wensen en ideeën van bewoners en betrekt hen bij belangrijke beslissingen. Minimaal twee keer per jaar overleggen bewonerscommissies met onze woonconsulenten over de woningen en woonomgeving.
 
Terug  Terug