Voor langere tijd weg

Wilt u voor langere tijd op reis gaan? Of gaat u tijdelijk bij een vriend of familielid wonen om diegene te verzorgen? Dan kunt u voor die periode een ‘huisbewaarder’ aanwijzen, iemand die in uw huis woont en op de huurwoning past. U kunt voor maximaal 1 jaar een huisbewaarder aanwijzen.

Contract tussen u en huisbewaarder
U sluit een contract met de huisbewaarder. Dit is een huisbewaarderschapsverklaring. De huisbewaarder heeft geen recht op uw woning. Ook heeft hij, als u terugkomt, geen recht op vervangende woonruimte.

Huisbewaarderschap aanvragen
Wilt u iemand huisbewaarder laten worden? Vul het formulier in en stuur het ondertekend naar Woonstede. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huisbewaarder bij, en een machtiging waarmee wij de huur automatisch kunnen afschrijven van uw rekening. Woonstede beoordeelt uw aanvraag en bekijkt met hoe veel mensen u straks in uw huis woont, of u eventueel huurachterstand heeft en of u ooit overlast veroorzaakt heeft. Binnen 2 weken hoort u per post of we uw aanvraag toe- of afwijzen.
 
Terug  Terug