Kopen

Woonstede heeft verschillende eengezinswoningen en appartementen te koop staan voor een scherpe verkoopprijs. Met verschillende koopvormen bieden wij mensen met verschillende inkomens ook de mogelijkheid om een woning te kopen. En met de verkoop van (nieuwbouw)woningen zorgt Woonstede voor extra financiële middelen die investeringen elders mogelijk maken. Bijvoorbeeld voor wijkvernieuwing en nieuwbouw. 

Veelgestelde vragen
Hoe hoog mag de hypotheek zijn op de woning ?
De hoogte van de hypotheek bij Kopen Met Korting mag de koopsom + kosten koper + 10% zijn en bij Vrije Koop is er geen maximale hypothecaire inschrijving.
Hoe hoog zijn de servicekosten van mijn appartement als ik deze koop?
Bij koop worden de servicekosten vervangen door de VVE-bijdrage waarin ook onderhoud opgenomen is. Deze kosten zullen hoger uitvallen dan de door u gewende servicekosten.
Hoeveel kost de woning over enkele jaren?
De waarde van de woning wordt bepaald door een taxatie(rapport), waarin een martkconforme prijs wordt vastgesteld.
Kan ik mijn hypotheek verhogen als ik wil verbouwen ?
U kunt uw hypotheek verhogen wanneer u wilt verbouwen en u door middel van een taxatierapport de waardevermeerdering kunt aantonen. Woonstede dient dit schriftelijk te bevestigen. Neemt u hiervoor contact op met één van onze verkoopconsulenten via het online contactformulier onder 'direct regelen'.
Mag ik de woning na een bepaalde termijn aan iemand anders verkopen?
Bij Koopgarant mag u de woning nooit aan een ander verkopen, bij Vrije Koop mag dit wel, behalve als Woonstede deze wil terugkopen (hier geldt de aanbiedingsplicht).
Waar kan ik als appartementeigenaar met mijn vragen terecht?
Daarvoor kunt u terecht bij de VVE-beheerder.
Meer veelgestelde vragen
 
Terug  Terug