Documenten inleveren

We controleren altijd of u de woning mag huren. We vragen u hiervoor een aantal documenten in te leveren. Meer informatie vindt u hieronder.

Veel gevraagd over Documenten inleveren

Ik wil een woning accepteren. Welke documenten moet ik inleveren?

Algemeen

U krijg hier van ons een e-mail over. Hierin staat dat u binnen één werkdag de volgende documenten moet inleveren:

 • Een ingevuld en ondertekend acceptatieformulier.
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- als achterkant). Wilt u weten hoe u een veilige kopie maakt? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. *
 • Verhuurdersverklaring van uw verhuurders van de afgelopen vier jaar. Huurt u nu van ons? Dan hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.
 • Kopie van het huurcontract of koopcontract van de woning(en) waar u de afgelopen vier jaar woont of gewoond heeft. Huurde u de afgelopen vier jaar alleen van ons? Dan is dit niet nodig.
 • Inkomensverklaring(en) of definitieve aanslag(en) van de Belastingdienst van het afgelopen jaar of van het jaar daarvoor. Deze kunt u online aanvragen bij Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon 0800-0543. Inkomensverklaringen(en) van eigen (pleeg)kinderen hoeft u niet in te leveren. *
 • Inkomensbewijzen of loonstroken van de laatste drie maanden. Krijgt u wekelijks loon? Lever dan twaalf weekloonstroken in. *
 • Woont u niet in de gemeente Ede? Lever dan ook een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) in. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente of zelf printen via MijnOverheid. *

Heeft u de woning bekeken en heeft u nog steeds interesse? Geef dit dan door via Huiswaarts.nu.

* Niet nodig als u gebruikt maakt van MyQii.

Bent u ZZP'er?
Bekijk hier welke extra documenten we graag van u ontvangen. 

Hoe kunt u de documenten inleveren?
U kunt de documenten in PDF-bestanden inleveren per e-mail. Ook kunt u de documenten bij ons langs brengen. Houdt u hierbij rekening met onze openingstijden. 

Ik wil de woning accepteren maar ik kan de gevraagde documenten niet op tijd inleveren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Geef in ieder geval uw interesse alvast door op Huiswaarts.nu.

Lever de documenten in die u wel heeft
Sommige documenten kunt u vast wel op tijd aanleveren. Denk aan het acceptatieformulier, legitimatie en loonstroken. Vertel ons bij de andere documenten waarom u ze niet op tijd kunt inleveren.

Als u de documenten heeft ingeleverd kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden. Neem contact op met Woonstede.

Hoe kunt u de documenten inleveren?
Inleveren van de documenten in PDF-bestanden kan via e-mail. U kunt ook bij ons langskomen. Houdt u rekening met onze openingstijden. 

Ik wil een woning accepteren en ik heb documenten ingeleverd. Wanneer hoor ik iets van Woonstede?

Algemeen

Als we uw documenten binnen hebben, gaan we ze bekijken. Daarna hoort u van ons. Meestal is dat binnen twee werkdagen.

Ik heb een e-mail met bijlagen naar jullie gestuurd, maar deze komt niet aan. Wat moet ik doen?

Algemeen

Wat vervelend dat uw e-mail niet aankomt. Misschien kunt u de bijlagen verdelen over meerdere e-mails. Schrijf dan in de laatste e-mail hoeveel e-mails u gestuurd heeft.

Hulp nodig? Neem contact op met Woonstede.

Wat is een inkomensverklaring en hoe kan ik deze aanvragen?

Algemeen

Een inkomensverklaring is een verklaring van de Belastingdienst. Hierop staat uw inkomen over een bepaald belastingjaar.
Wilt u meer weten? Ga dan naar de Belastingdienst

Ik wil een woning accepteren, maar ik heb mijn documenten te laat ingeleverd. Wat gebeurt er nu?

Algemeen

Neem contact op met Woonstede. We kijken of we nog iets voor u kunnen doen. 

Ik had vorig jaar geen inkomen. Moet ik toch een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja. We hebben altijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Anders kunnen we u de woning niet toewijzen. Op uw inkomensverklaring staat dan dat u geen inkomen heeft of dat het inkomen onbekend is. Als dit bij u op de inkomensverklaring staat, moet u uw inkomen berekenen met uw huidige loonstroken.

Ik wil een woning accepteren. Waarom moet ik een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren?

Algemeen

Omdat we informatie over uw inkomen nodig hebben. Zonder dat mogen we u de woning niet toewijzen. Volgens de wet zijn we verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat de woning moet passen bij het inkomen en het huishouden. Of u een woning mag huren, kunt u ook nalezen in het schema Passend Toewijzen.

De inkomensverklaring of definitieve aanslag moet van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor zijn.

LET OP: We hebben de inkomensgegevens van alle meeverhuizende personen van 18 jaar of ouder nodig. Het inkomen van uw eigen (pleeg)kinderen hoeven we niet te weten.

Mijn inkomen is veranderd. Kan ik een geschat inkomen opgeven bij mijn inschrijving op Huiswaarts.nu?

Algemeen

Ja, dat kan en is ook verstandig. Wilt u meer weten? Ga dan naar Huiswaarts.nu.

Het is belangrijk dat uw schatting juist is. En dat dit goed op uw inschrijving op Huiswaarts.nu staat. Uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden zijn namelijk bepalend voor de woningen waarop u kunt reageren.

Hulp nodig? Neem contact op met Woonstede.

Ik ben ZZP'er en wil een woning accepteren. Welke inkomensgegevens moet ik aanleveren?

Algemeen

Als ZZP'er moet u de volgende documenten aanleveren als uw inkomensgegevens:

 • Een inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het afgelopen jaar of van het jaar daarvoor.
 • Een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel.
 • Een prognose ondernemersinkomen van het lopende boekjaar, opgesteld en ondertekend door uw accountant of administratiekantoor. 

Wat is een verhuurdersverklaring?

Algemeen

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige of vorige verhuurder. Hierin staat welke huur u betaalde, of u op tijd betaalde en of u overlast veroorzaakte.

Als u een woning wilt huren bij Woonstede heeft u een verhuurdersverklaring nodig voor adressen waar u de afgelopen vier jaar gewoond heeft. Huurde u alleen van ons? Dan is een verhuurdersverklaring niet nodig.

Huurt u niet van Woonstede? Dan kan u een verhuurdersverklaring vragen aan uw huidige of vorige verhuurder.

Ik wil een woning accepteren. Moet ik een Basis Registratie Personen (BRP) inleveren?

Algemeen

Als u al in de gemeente Ede woont, hoeft dat niet.

Woont u in een andere gemeente? Dan kunt u zelf een BRP printen via MijnOverheid. Hierop moet uw woonverleden staan van de afgelopen vier jaar.

Lukt dit niet? Dan kunt u een BRP opvragen bij de gemeente waar u nu ingeschreven staat. Het kan zijn dat u hiervoor moet betalen.

Mag ik zelf een woning accepteren als ik een bewindvoerder heb?

Algemeen

Nee. Bij het tekenen of opzeggen van het huurcontract is uw bewindvoerder de persoon die u vertegenwoordigt. Vraag daarom akkoord van uw bewindvoerder als u een woning wilt accepteren.

Lever bij ons uw acceptatiedocumenten in:

 • Een ingevuld en ondertekend acceptatieformulier.
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- als achterkant). Wilt u weten hoe u een veilige kopie maakt? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.
 • Verhuurdersverklaring van uw verhuurders van de afgelopen vier jaar. Huurt u nu van ons? Dan hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.
 • Kopie van het huurcontract of koopcontract van de woning(en) waar u de afgelopen vier jaar woont of gewoond heeft. Huurde u de afgelopen vier jaar alleen van ons? Dan is dit niet nodig.
 • Inkomensverklaring(en) of definitieve aanslag(en) van de Belastingdienst van het afgelopen jaar of van het jaar daarvoor. Deze kunt u online aanvragen bij Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon 0800-0543. Inkomensverklaringen(en) van eigen (pleeg)kinderen hoeft u niet in te leveren.
 • Inkomensbewijzen of loonstroken van de laatste drie maanden. Krijgt u wekelijks loon? Lever dan twaalf weekloonstroken in.
 • Woont u niet in de gemeente Ede? Lever dan ook een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) in. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente of zelf printen via MijnOverheid.

Stuur ook het volgende mee:  

 • De beschikking
 • Toestemming van uw bewindvoerder dat u mag verhuizen