Verzekeringen

Wanneer u schade heeft, is dit altijd vervelend. We helpen u graag om dit zo snel mogelijk op te lossen. Meer informatie vindt u hieronder.

Veel gevraagd over Verzekeringen

Ik heb gevolgschade door lekkage aan mijn muur, plafond of vloer. Vergoedt Woonstede dit?

Algemeen

Wat vervelend dat u schade heeft.

Wat kunt u doen? 
Neem eerst contact op met uw verzekeraar voor uw inboedelverzekering.

Wij zijn niet automatisch aansprakelijk voor gevolgschade. Zoals bijvoorbeeld de kosten voor het opnieuw schilderen van het plafond na lekkage. U kunt ons aansprakelijk stellen als wij nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat we niet genoeg gedaan hebben om de reparatie te maken.

Als u vindt dat wij nalatig zijn geweest, kunt u ons schriftelijk aansprakelijk stellen. Neem contact op met Woonstede. Zet in uw bericht het volgende:

  • Uitleg wat er precies gebeurd is.
  • De reden waarom u denkt dat Woonstede verantwoordelijk is.
  • Een schatting van de totale schade in euro's.
  • Een lijst van de beschadigde spullen met daarbij de prijs waarvoor u ze gekocht hebt en de datum van aankoop.
  • Bonnetjes, rekeningen of andere documenten waarop de aankoopprijs en -datum te zien zijn. 
  • Foto's van de beschadigde spullen. 
  • De afwijzingsbrief van uw verzekering. 

Mijn inboedelverzekering vraagt om bewijs van de gevolgschade. Kan Woonstede dit aanleveren?

Algemeen

Neem contact op met Woonstede. Geef aan om welke schade het gaat en wanneer dit ontstaan is.