Hoe werkt het

Voor wie
De jaarlijkse huurverhoging gaat ieder jaar per 1 juli in en geldt voor alle huurders van een woning, kamer, parkeerplaats of garage van Woonstede.

Hoe het in zijn werk gaat
Elk jaar wordt op 1 juli de nettohuur van -in principe- elke woning verhoogd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), voorheen VROM, stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de huur van een woning maximaal verhoogd mag worden. Het ministerie gaat hierbij uit van de inflatie. Eind april sturen wij u een brief met uw oude netto huur, de verhoging en de nieuwe netto huur. De jaarlijkse verhoging per 1 juli gaat alleen over de netto huur, dus niet over de servicekosten. Deze worden, als dit nodig is, aangepast naar aanleiding van de jaarlijkse afrekening. 

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer Woonstede niet voldoet aan de wettelijk verplicht gestelde vormvereisten.
Meer leest u op de pagina bezwaar maken.

 
Terug  Terug