Huurverhoging

Elk jaar gaat op 1 juli de nettohuur van in principe elke woning omhoog. Hoeveel de huur omhoog mag, bepaalt het ministerie op basis van de inflatie. De verhoging kan dus van jaar tot jaar verschillen. Per 1 juli 2019 is de huurverhoging vastgesteld op 1,6%.

Waarom verhoogt Woonstede de huur? 
Woningcorporaties zijn er primair om te zorgen voor sociale huurwoningen. Daarom willen we de huurprijzen voor die huurders zo laag mogelijk houden. Vanaf 2013 moeten woningcorporaties een heffing betalen aan de overheid: de ‘Verhuurdersheffing’. In feite is dit een huurbelasting die we wel moeten doorberekenen in de huur, willen we een gezonde bedrijfsvoering houden.

Hoe kan ik bezwaar maken en wanneer?
U kunt bezwaar maken wanneer Woonstede niet voldoet aan de wettelijk verplicht gestelde vormvereisten. Geldige redenen voor bezwaar zijn: 
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan, voor 2019 is het maximale percentage 4,1%.
 • De huur wordt door de huurverhoging hoger dan de maximaal toegestane huur.
 • Het huurvoorstel bevat fouten. De huurverhoging moet twee maanden van tevoren aangekondigd worden. 
  In het voorstel moet het volgende staan:
  • de oude en de nieuwe kale (netto) huur
  • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
  • de datum waarop de huurverhoging ingaat.

Problemen met het onderhoud zijn geen reden voor bezwaar tegen de huurverhoging. 

 
Terug  Terug