Huurdersbond

Huurdersbond
De Huurdersbond is de professionele stem van de huurder. De Huurdersbond praat elke twee maanden met de directie van Woonstede over besluiten die verstrekkende gevolgen hebben, zoals wijkvernieuwing. Dat is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Zo is de Huurdersbond onder meer betrokken bij huurbeleid, het opstellen van sociale plannen bij wijkvernieuwing en verrekening van algemene servicekosten. Ga naar de website van de Huurdersbond
 
Terug  Terug