Aanvragen glasfonds

Bij het ondertekenen van een nieuwe huurovereenkomst neemt u automatisch deel aan het glasfonds. Huurt u al, maar heeft u nog niets geregeld voor ruitschade dan kunt u deelnemen aan het glasfonds. Gebruik hiervoor het formulier verklaring deelname glasfonds en mail dit aan woonservice@woonstede.nl. Op het moment van afsluiten mag er geen glasschade zijn.

Kosten
€ 1,36 per maand. Dit bedrag zit in de servicekosten.

Bijzonderheden
Heeft u glasschade, meld dit bij Woonstede (0318 - 695 695). De herstelkosten komen niet voor rekening van de huurder als de huurder deelneemt aan het glasfonds en als de schade niet moedwillig is veroorzaakt.

Opzeggen
Bij het opzeggen van de huur regelt Woonstede automatisch de opzegging bij het glasfonds. Als u dit zelf opzegt bij het glasfonds, geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 
Terug  Terug