Geluidsoverlast van uw buren

Geluidsoverlast kan uw woongenot behoorlijk bederven. Heeft u last van burenlawaai? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Met deze tips en maatregelen kunt u geluidsoverlast vaak oplossen. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Meld dan uw overlast bij Woonstede.

Tips en maatregelen van de Rijksoverheid
Burenlawaai bederft het woongenot van veel mensen in Nederland. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat u kunt doen aan geluidsoverlast. Maatregelen als:

  • aanpassingen in of aan de woning
  • overleg met uw buren
  • woonregels binnen uw flat of appartementengebouw
  • toezichthouders inzetten
  • buurtbemiddeling
  • buurtaandeelhouders
  • meldpunt overlast
  • bouwkundige aanpassingen
  • politie inschakelen
  • huisuitzetting en alternatieven

Woonstede inschakelen
Hebben de tips en maatregelen de geluidsoverlast niet verholpen? Dan kunt u de afdeling Woonservice van Woonstede inschakelen. Melden kan met dit formulier.

 
Terug  Terug

Wacht niet te lang als u ernstige overlast van uw buren ervaart