Feiten en cijfers (2018)

Betaalbaar
95% van nieuwe huurders betaalt maximaal € 635,- of € 592,- huur. 
Door goede (groene) energielabels worden woonlasten behouden of verbeterd.
Onze huurverhoging is inflatievolgend en gemiddeld 1.4%

Beschikbaar
95% van de woningen is voor inkomens tot € 36.798,-
Er worden in 2018 332 nieuwbouwwoningen gebouwd.

Leefbaarheid
Per woning is 118 euro beschikbaar voor de verbetering van Leefbaarheid
Woonregels, cameratoezicht en tegengaan van woonfraude zorgt voor een leefbare en veilige omgeving.
65% van de eenvoudige sociale klachten behandelen we in 14 dagen.

Kwaliteit 
De brandveiligheid van 1500 woningen wordt verbeterd
In 2036 denken we asbestveilig te zijn
In 2024 zijn er geen asbestdaken meer


 
Terug  Terug