Duurzaamheid

Als corporatie werken we hard aan een duurzame toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen en wonen zijn belangrijk voor Woonstede.

Woningcorporaties hebben zich in 2007 bereid verklaard een extra impuls aan energiebesparing te geven, omdat de energielasten een belangrijk deel uitmaken van de vaste lasten van onze huurders. Woonstede heeft zelfs een convenant afgesloten met de gemeente Ede en de Huurdersbond Ede e.o. waarin concrete afspraken zijn vastgelegd die lagere woonlasten voor bewoners een stap dichterbij moet brengen.

 
Terug  Terug