NIEUWS - 4 maart 2021

Woonstede zoekt meedenkers
Deze week valt er bij onze huurders in Ede een kaart van ons op de mat. De kaart is een uitnodiging om lid te worden van onze bewonersadviesgroepen. In die adviesgroepen willen we samen op een leuke manier van gedachten wisselen over enkele belangrijke thema's: seniorenbeleid, herstructurering en renovatie, dienstverlening. Met de uitkomsten van deze gesprekken willen we, waar nodig, ons beleid aanpassen. Het gaat dus echt ergens over! Doet u ook mee? Dat vinden we fijn. Ga naar de pagina www.woonstede.nl/bewonersadviesgroep en meld u aan. Tot snel!