NIEUWS - 18 februari 2021

Woonstede steunt Actieagenda Wonen

Woonstede wil dat iedereen prettig woont in een goed huis, in een fijne buurt. Wij verhuren ongeveer 10.000 sociale huurwoningen in Ede en omgeving. Dit is niet genoeg: er zijn nog steeds mensen die lang moeten wachten op een huurwoning. Dat is in bijna het hele land het geval. Daarom is de #Actieagenda Wonen opgesteld. Hierin staan verschillende plannen beschreven die binnen 10 jaar moeten leiden tot een miljoen nieuwe, betaalbare, duurzame woningen in prettige buurten.  De Actieagenda Wonen is ondertekend door 34 verschillende partijen: zowel woningcorporaties, als bouwondernemingen, politieke organisaties, zorginstellingen, enzovoorts. 

De organisaties doen een beroep op het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. En dat is mogelijk! Onder andere door het beschikbaar stellen van bouwlocaties, het versnellen van procedures en het afschaffen van de verhuurderheffing. 

Woonstede wil tot 2025 in de gemeentes Ede en Scherpenzeel tussen 1.086 en 1.392 nieuwe woningen bouwen. Maar we hebben meer ambities en daarom is de Actieagenda nodig om dit mogelijk te maken. Woonstede roept dan ook het nieuwe kabinet op om de Actieagenda Wonen te onderschrijven. Zo maken we betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare buurten mogelijk!

Meer lezen over de Actieagenda Wonen? Klik hier