NIEUWS - 5 januari 2021
Sociaal Plan Vierzinnen/Nieuwstraat getekend

Op maandag 28 december ondertekenden Woonstede, de Bewonerscommissie en Huurdersbond Ede e.o. het Sociaal Plan. In verband met de lockdown vond de ondertekening digitaal plaats. Na maanden van intensief overleg bereikten de partijen akkoord over de toekomst van de 10 woningen aan de Vierzinnen/Nieuwstraat.

Dit betekent dat de 10 woningen gesloopt worden en er gestapelde nieuwbouw voor in de plaats komt. Het nieuwe appartementengebouw is niet hoger dan 3 woonlagen en geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Daadwerkelijke sloop van de woningen is nog ver weg. Woonstede schat in tot en met het eerste kwartaal van 2022 bezig te zijn met de voorbereidingen.

Programma van Eisen
Ook de gemeente Scherpenzeel is betrokken bij de nieuwbouwplannen van Woonstede. Samen stellen zij het Programma van Eisen op. Hierin staan alle eisen en uitgangspunten die de gemeente Scherpenzeel en Woonstede aan de nieuwbouw stelt. Zo is een eis vanuit Woonstede dat de woningen geschikt zijn voor 1 en 2persoonshuishoudens en vanuit de gemeente Scherpenzeel mag het appartementengebouw niet hoger worden dan 3 woonlagen.

Rechten en plichten
In het Sociaal Plan staan alle rechten en plichten waar zowel Woonstede als de bewoners zich aan moeten houden. Met de ondertekening treedt het Sociaal Plan ook meteen in werking. “Begin 2021 praten we individueel met alle bewoners. Tijdens dit gesprek kijken we naar ieders persoonlijke situatie en bespreken we hun wensen. Maatwerk dus”, vertelt Marian Teer, directeur-bestuurder van Woonstede. “Van de huidige negen bewoners zijn er ook een paar huishoudens die groter zijn dan twee personen. Zij gaan op zoek naar een andere, passende woning. Woonstede helpt ze daarbij”, aldus Teer. 

Mening van bewoners en omwonenden is belangrijk
Woonstede nodigt bewoners en omwonenden uit deel te nemen aan een omgevingsdialoog. In de omgevingsdialoog wordt met verschillende partijen zoals bewoners, omwonenden, gemeente en Woonstede gekeken naar de invulling van het Programma van Eisen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de uitstraling van het gebouw, aanwezigheid van groen en bijvoorbeeld parkeren. In verband met de coronacrisis wordt dit voorlopig geen bijeenkomst, maar krijgen bewoners alle informatie thuis gestuurd. Alles komt samen in het bestemmingsplan, dat wordt beoordeeld door de gemeente Scherpenzeel. 


Ondertekening Sociaal Plan vond digitaal plaats