Plicht Getrouw en Woonstede willen fuseren

Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede zijn van plan te fuseren. Vandaag hebben zij daartoe een intentieovereenkomst ondertekend.

Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede zijn van plan te fuseren. Vandaag hebben zij daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. De komende maanden zijn gereserveerd voor de benodigde onderzoeken en interne en externe adviestrajecten, waarna de beoogde fusie uiterlijk 30 juni 2021 een feit is.

Woonstede bezit zo’n 10.000 woningen in de gemeenten Ede en Scherpenzeel. Plicht Getrouw bezit ongeveer 800 woningen in Bennekom. Door toenemende regelgeving vanuit de overheid wordt het voor Plicht Getrouw als kleinere organisatie steeds lastiger om een efficiënt beheer van de sociale huurwoningen te blijven garanderen. Daarnaast heeft het gevolgen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid, iets wat extra zwaar weegt voor een vrijwilligersbestuur. Aangezien Woonstede al sinds 29 april 1948 de bedrijfsvoering verzorgt voor Plicht Getrouw, ligt een fusie tussen beide corporaties voor de hand.

In het belang van de huurder
Het belang van de huurders staat voorop in het fusieproces – zij moeten kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning, een goede dienstverlening en een betaalbare huur.