NIEUWS - 28 april 2020

Wat Woonstede kan doen met inkomsten van de huur

Op 1 juli 2020 verhoogt Woonstede de huur met 2,6%. We gebruiken dit geld om woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Altijd, maar juist nu in de coronacrisis, is een plek waar je je thuis voelt belangrijk.

Woonstede rekent alleen de inflatiecorrectie, die dit jaar is vastgesteld op 2,6%. Woningverhuurders mogen elk jaar op 1 juli de huur verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent. Dit jaar ligt het maximum tussen de 5,1% en de 6,6%. De woningcorporaties hebben met de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord afgesproken om elk jaar alleen de inflatiecorrectie te rekenen. Zo hebben onze huurders de zekerheid op de betaalbaarheid van hun woning.

Investeren in onderhoud en nieuwbouw is nodig
Naast de coronacrisis is onze belangrijkste zorg op dit moment: Hoe zorgen we er ook in de toekomst voor dat er genoeg woningen zijn en dat die woningen goed onderhouden zijn? Er zijn veel mensen die wachten op een woning omdat ze bijvoorbeeld gaan samenwonen of ouderen die gelijkvloers willen wonen met zorg dichtbij. Wij vroegen eind vorig jaar samen met huurders, andere corporaties en de Woonbond aandacht voor deze wooncrisis met de actie #ikwileenhuis. Bij onderhoud kijken we naar de mogelijkheid om woningen aan te sluiten op het warmtenet. 

Werkgelegenheid tijdens coronacrisis
Investeren in onderhoud en nieuwbouw is ook belangrijk voor de werkgelegenheid. Met vier vaste aannemers en ruim tien lokale aannemers en installateurs hebben we afspraken gemaakt over onderhoud en nieuwbouw. Tijdens de coronacrisis doen zij dit volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat samen met het ministerie is opgesteld. Zo is het voor onze bewoners en werknemers veilig om binnen en buiten de woning te werken.

Maatwerk voor huurders
Sommige mensen komen tijdens de coronacrisis in acute financiële problemen omdat hun inkomen ineens wegvalt. Deze mensen kunnen terecht bij de overheid en het UWV voor financiële ondersteuning. Zij bieden verschillende nieuwe en bestaande regelingen en uitkeringen. Tijdens de coronacrisis gaan wij coulant om met huurachterstanden die door de crisis zijn ontstaan. We zoeken per huurder een passende oplossing en doen geen huisuitzetting vanwege alleen huurachterstand.