Hoe houden we warmte betaalbaar?

De Nederlandse overheid heeft in 2019 met veel organisaties en bedrijven een akkoord gesloten om de CO-2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% zijn afgenomen. Daarom moeten we zoeken naar alternatieve energiebronnen. In Ede is daarom een warmtenet aangelegd. 

Energie van de toekomst
Woningen krijgen in de toekomst ‘warmte’ en geen gas. Die warmte kan uit allerlei bronnen komen. Denk hierbij aan restwarmte van industrie, aardwarmte en zonnewarmte en lokale en regionale duurzame biomassa. Het Warmtebedrijf Ede ziet biomassa als een tijdelijke oplossing en innoveert het warmtenet voortdurend zodat er minder biomassa nodig is. Landelijk is er veel discussie rond biomassa omdat sommige centrales pellets invoeren uit andere landen en bijstoken. In Ede wordt heel anders gewerkt. Er wordt snoeihout uit plantsoenen en tak- en tophout en vogelkers verbrand dat verder geen doel meer dient. Meer informatie hierover is te vinden in informatie van het Warmtebedrijf Ede.

Het Niet-Meer-Dan-Anders principe
Ook 3250 woningen van Woonstede zijn aangesloten op het warmtenet. Als afnemer van stadswarmte kunt u niet kiezen voor een andere leverancier. Daarom is in 2014 de  Warmtewet gekomen. Daarin is het Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) principe opgenomen. De leverancier mag niet meer vragen dan een woning met een aardgas gestookte HR ketel. Dit zijn de tarieven van het Warmtebedrijf vergeleken met de tarieven van de Autoriteit consument en Markt (ACM):

 

Het verbruik wordt berekend per GJ (gigajoule) waarvoor het Warmtebedrijf een tarief hanteert van € 25,90 per GJ terwijl € 26,06 is toegestaan. Verder zijn er kosten voor de warmte afleverset (de installatie die nodig is om het water van het warmtenet veilig naar de binnen installatie te brengen) en vastrecht per jaar.

Verschil tussen energierekeningen
Soms krijgen we klachten van huurders die na verhuizing naar een andere woning meer betalen dan in de oude woning. Hoe kan dat?  
Energierekeningen kunnen niet makkelijk met elkaar vergeleken worden. Elke woning is anders. Denk daarbij aan :

  • Elke woning heeft een eigen installaties, verschillende (keuken)apparaten, andere isolatiediktes, aantal en verschillende oppervlaktes van kamers, etc. Een nieuwbouwwoning moet bijvoorbeeld na de oplevering drooggestookt worden en dat zorgt voor een toename van 15% in stookkosten in het eerste jaar.
  • Er kunnen meer of minder mensen in huis wonen of het gedrag kan anders zijn. Als de nieuwe woning bijvoorbeeld in de woonkamer een deur naar de tuin heeft, kan dit invloed hebben op de rekening.
  • Elk jaar is anders qua temperaturen in de wintermaanden. 
  • Elk jaar zijn er nieuwe tarieven bij leveranciers.

De ACM heeft ondanks deze verschillen bij de berekening van de maximumprijs warmtetarieven (download) toch de situaties zo goed mogelijk met elkaar vergeleken. Daarom is deze maximumprijs een prijs die we als uitgangspunt kunnen nemen.

Maar hoe krijg ik een lagere energierekening?
Heeft u een hogere energierekening en wilt u besparen? Dan zijn er 5 tips die u kunnen helpen.

 
Terug  Terug