NIEUWS - 21 oktober 2019

 
Huurders geven gemiddeld een 7,8 voor klanttevredenheid
De vereniging van woningcorporaties (Aedes) doet onderzoek naar het presteren van woningcorporaties. Dit onderzoek, de benchmark is opgesteld in samenwerking met het ministerie van BZK, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties. 

De resultaten van alle woningcorporaties die meedoen aan dit onderzoek worden vanaf 21 november gepresenteerd in het Aedes Datacentrum. Eén onderdeel van het onderzoek willen we er alvast uitlichten. Dat is het onderdeel waarin het oordeel van de huurders te lezen is. Andere onderdelen zijn bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud en verbetering en beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Huurdersoordeel
De informatie voor het onderdeel 'Huurdersoordeel' is gehaald uit het KWH-onderzoek van de woningcorporaties. Het hele jaar door krijgen huurders van KWH enquêtes waarbij o.a. wordt gevraagd naar tevredenheid over drie onderdelen:
-Nieuwe Huurders (betrekken van een nieuwe woning)
-Huurders met een reparatieverzoek (tevredenheid over reparaties) 
-Vertrokken Huurders ( proces rond huurders die de huur opzeggen)

Woonstede heeft de volgende cijfers gehaald:

We zijn blij met deze verbetering van de cijfers. Binnen onze organisatie wordt aan deze doelstellingen hard gewerkt:
  • Er worden klantprocessen in teams van verschillende afdelingen bekeken en verbeterd, 
  • Er wordt een technisch klantsystemen aangeschaft (de klantvraag blijft het hele proces door in beeld) 
  • Er zijn twee adviseurs dienstverlening die helpen elke klacht te vertalen naar verbetervoorstellen voor gedrag van medewerkers
  • Er worden onderzoeken gedaan (klantenpanels, enquêtes) om de wensen van klanten zo goed mogelijk te leren kennen 

We hebben onszelf ten doel gesteld over 2022 op elk onderdeel een A te halen. Nu is dat nét nog een B. We vragen onze huurders om actief te blijven deelnemen aan enquêtes en panels om ons te helpen te blijven verbeteren.