NIEUWS - 27 juni 2019
 
Wijziging warmtewet

In sommige gebouwen levert Woonstede collectief warmte- en warm water. Het leveren van deze warmte is geregeld in de Warmtewet. Deze wet is in 2014 ingevoerd. Met ingang van 1 juli 2019 wijzigt de Warmtewet. De Warmtewet is vanaf dat moment grotendeels niet meer van toepassing op woningcorporaties.

Leveringsovereenkomst vervalt
Dit betekent dat warmte die Woonstede aan haar huurders levert niet meer onder de Warmtewet valt. In 2015, of bij de verhuizing naar een woning van Woonstede vanaf 2015, heeft de huurder een leveringsovereenkomst warmte met ons gesloten. Deze overeenkomst komt per 1 juli 2019 te vervallen. Alle huurders voor wie dit geldt, ontvangen hierover deze week een brief van ons.

Wat betekent dit voor de huurder?
Er verandert voor de huurder heel weinig. Het maandelijks voorschot blijft hetzelfde en wordt verrekend in een eindafrekening. De naam van de levering van warmte in de huuropbouw verandert niet. De levering van warmte wordt vanaf 1 juni 2019 betaald onder de servicekosten.

Huurders die hierover vragen hebben, kunnen contact met ons opnemen.