NIEUWS - 11 maart 2019
 

Geschillen naar Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
  

Bent u huurder of woningzoekende en komt u er samen met ons niet uit? Dan is uw klacht een geschil geworden. U kunt dit geschil voorleggen aan een Geschillencommissie. Deze commissie geeft ons als woningcorporatie onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht. Tot voor kort werd uw geschil in behandeling genomen door de Geschillenadviescommissie WERV. De Geschillenadviescommissie WERV is opgehouden te bestaan en draagt haar taken over aan de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

De aansluiting bij laatstgenoemde geschillencommissie heeft plaatsgevonden na instemming dan wel na positief advies van de betrokken huurdersorganisaties. De formele aansluiting vindt uiterlijk medio 2019 plaats. Meer informatie over de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en het reglement van deze commissie vindt u op de website van deze geschillencommissie.