NIEUWS - 1 februari 2019
 
Bestemmingsplan Kolkakkerbuurt vastgesteld

Een belangrijk moment voor de Kolkakkerbuurt! Donderdagavond werd het bestemmingsplan Kolkakkerbuurt vastgesteld in de gemeenteraad. Daarmee is de weg open voor de nieuwbouw van de komende fases in de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt.

Samen tekenen aan je eigen wijk
De gemeenteraad stond ook stil bij de participatie vanuit de wijk die heeft plaatsgevonden. In 2016 schoof een groep van meer dan 40 wijkbewoners en omwonenden aan tafel om de eigen wijk mede vorm te geven. Er werden uiteindelijk 6 avonden gehouden dat resulteerde in een Stedenbouwkundig Plan voor de wijk (de moeite waard om te lezen). Daarna werd in de zomer van 2017 gestemd over het plan tot wijkvernieuwing waarna 74% van de wijk instemde. De voorzitter van de Bewonerscommissie verwoordde het gevoel van de bewoners op een presentatie aan de gemeenteraad op 8 juni 2017 als volgt:

Al met al hebben we als bewoners niet stil gezeten. Dat moet u als gemeentebestuur toch als muziek in de oren klinken, nu het in de samenleving voornamelijk gaat over participatie. Als bewoners hebben we een compromis bereikt met Woonstede; niet alles wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Als bewoners hebben we laten weten wat we belangrijk vinden met betrekking tot de plek waar we wonen. 

Als bewoners hebben we onze stem laten horen in een nieuw plan, waar werkelijk geluisterd is naar onze wensen. En dan rest ons om te pleiten voor een zelfde voortgang van het proces, waarbij bewoners iets in te brengen hebben, en de betrokkenheid bij de wijk blijft groeien. 

Als bewonerscommissie denken we dat er een grote diversiteit aan woningen terugkomt. Gelijkvloers, gelaagd, kleine tuinen, grote tuinen, oude gerenoveerde woningen, nieuwgebouwde woningen, er is voldoende keus. We hopen hierdoor ook een wijk te krijgen die divers is, geen bewoners uitsluit en genoeg ruimte biedt. Die diversiteit zorgt voor steun onderling, voor aandacht voor elkaar. Zo kan er een inclusieve buurt groeien waarin bewoners het naar hun zin hebben en participeren in het maatschappelijke leven.


Een van de groepen tijdens de participatieavonden in 2016

Hoe staat het ervoor?
Op dit moment worden de 50 oudste woningen (aan de Kolkakkerweg) gerenoveerd. Deze renovatie wordt de komende maanden (afhankelijk van het weer) afgerond. De overige woningen worden de komende jaren in een aantal fasen gesloopt en opnieuw gebouwd in een stijl die aansluit bij deze bestaande woningen.Dit proces is te volgen op de pagina over de Kolkakkerbuurt.