NIEUWS - 23 januari 2019

 
Wat is er mogelijk met nieuwbouw (en wat niet)?

In 2018 leverde Woonstede 222 nieuwbouwwoningen op in de gemeente Ede. Wat kunt u van ons verwachten de komende jaren? Is het voor Woonstede mogelijk om in deze tijd van toenemende belastingdruk en extreme bouwkosten te bouwen? En gaat dit niet ten koste van de betaalbaarheid?

Ja, we blijven bouwen en als het aan ons ligt, gaat dit niet ten koste van de betaalbaarheid. Met de gemeente Ede hebben we afgesproken om de komende vijf jaar 510 woningen te bouwen. In 2019 hopen we 64 woningen op te leveren en flink wat nieuwe projecten op te starten waardoor in 2020 maar liefst 220 woningen worden verwacht. De jaren erna volgen zo’n 50 tot 100 woningen per jaar, afhankelijk van de beschikbare locaties.

“Het allerbelangrijkste vinden we dat onze huurders betaalbaar kunnen wonen”

Onze focus: betaalbaar wonen
Het realiseren van nieuwbouwwoningen is niet onze enige prioriteit. Het allerbelangrijkste vinden we dat onze huurders betaalbaar kunnen wonen in een tijd dat de kosten voor zorg, energie en de dagelijkse boodschappen stijgen. Daarom lieten we de huur in 2018 voor lage inkomens maar met 1,4% stijgen (inflatievolgend) terwijl de overheid het maximum stelde op 3,9%. Daarnaast namen we bij onderhoud duurzame maatregelen waardoor de stookkosten afnamen: ook weer goed voor de betaalbaarheid!

Woningen verkopen maakt nieuwbouw mogelijk
Hoe kunnen woningcorporaties nieuwbouw betalen? Er zijn drie manieren: zorgen voor meer inkomsten uit de huur, meer leningen afsluiten of woningen verkopen.
Omdat voor ons betaalbaarheid bovenaan staat, willen we de huur niet extra verhogen om nieuwbouw te betalen. We mogen niet meer lenen dan we nu al doen (regelgeving van de overheid). Dan blijft optie 3 over: woningen verkopen. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld 40 woningen verkocht. Omdat het om betaalbare koopwoningen gaat, kan hier een andere groep woningzoekenden op reageren. Het zijn bijvoorbeeld starters of huurders die hun huurwoningen kopen.  

Steeds meer sociale nieuwbouwprojecten financieel onhaalbaar (NOS)

Wat nieuwbouw moeilijk (en duur) maakt
De drie belangrijkste factoren die nieuwbouw moeilijk maken zijn: maatregelen van het Rijk, gebrek aan beschikbare bouwgrond en bouwkostenstijgingen van 15 tot 20%. Het vermogen van woningcorporaties wordt door het Rijk afgeroomd door allerlei belastingmaatregelen (zie grafiek). Deze maatregelen kosten Woonstede 3 maanden huur per woning per jaar en daardoor hebben we minder geld beschikbaar voor nieuwbouw.

In Ede is geschikte bouwgrond schaars. Veel locaties zijn al vergeven aan commerciële partijen en de locaties die we vinden, zijn vaak in bewoond gebied (binnenstedelijk). Projecten in bewoond gebied zijn ingewikkelder: Het bestemmingsplan moet worden aangepast en omwonenden en andere belanghebbenden willen inspraak. Een bestemmingsplanprocedure kost al snel een jaar tijd en veel projecten lopen daardoor vertraging op. Tenslotte zijn de bouwkosten afgelopen jaar 15 tot 20% gestegen. Dat maakt dat gemaakte plannen opnieuw moeten worden bekeken en prijsonderhandelingen zorgen voor vertraging.

“De bouwkosten zijn afgelopen jaar 15% tot 20% gestegen”

Open brief Huurdersbond
In een open brief aan de gemeenteraad stelt de Huurdersbond Ede dat Woonstede te weinig bouwt en te veel investeert in duurzaamheid. We zijn het niet eens met de argumentatie van de Huurdersbond. Meer hierover schreven we in onze reactie op deze open brief. Iets dat we ook herhaaldelijk in gesprekken hebben uitgelegd. Waar we het wel over eens zijn met de Huurdersbond is dat er meer nieuwbouw nodig is dan wij kunnen realiseren. Daarvoor zijn extra partijen nodig die sociale woningen realiseren en er is beschikbare bouwgrond nodig. Het eerste is geregeld in de prestatieafspraken, het tweede blijft lastig. Wie beschikbare grond heeft, is hartelijk welkom zich bij ons te melden. 

“Enthousiaste en blije bewoners en daar doen we het voor!”

Samen met onze huurders gaan voor prettig wonen
We zijn trots op elk project dat we opleveren. Afgelopen jaar kregen bewoners in de Uitvindersbuurt, aan het Zuidplein, aan de Blokken, de Bunschoterhof de sleutel. Ook op andere plekken in Ede en Scherpenzeel werden sleutels uitgereikt. Dan zien we enthousiaste en blije bewoners en daar doen we het voor! Daarnaast blijven we altijd kijken wat we kunnen verbeteren. Samen met onze huurders werken we aan een fijne woonomgeving waar het prettig wonen is.Nieuwbouwprojecten die in 2018 werden opgeleverd. Van links naar rechts met de klok mee: Bunschoterhof, de Blokken, Uitvindersbuurt, Zuidplein.