NIEUWS - 14 december 2018

 
Prestatieafspraken Scherpenzeel ondertekend

Scherpenzeel, 14 december 2018 – Gistermiddag waren wethouders Tonnis van Dijk (Woningbouwambities en woningtoewijzing) en Ad van Es (Duurzaamheid) namens de gemeente Scherpenzeel, directeur bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede e.o. aanwezig bij de ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen de gemaakte afspraken over sociale woningbouw in 2019.

Duurzaamheid
Bijzonder is de afspraak over de aanleg en toepassing van Warmtenet bij de woningen van Woonstede. De drie partijen onderkennen daarmee het belang van een zorgvuldige energietransitie.

Woningbouw
De prestatieafspraken hebben betrekking op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, alsmede op nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in buurten. Concrete afspraken zijn gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen, de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd en duurzaamheid. In 2019 gaat het om zestien nieuwbouwwoningen in Plan Akkerwinde.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 – 2020. De tekst is hier te lezen.