NIEUWS - 12 december 2018

Woonstede krijgt ruime voldoende van visitatiecommissie
Met een visitatie leggen wij verantwoording af over onze maatschappelijke prestaties. Na toetsing door de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft de visitatiecommissie het definitieve rapport met bevindingen en aanbevelingen opgeleverd.

We zijn blij dat we goede resultaten hebben geboekt ondanks de uitdagingen van een veranderende maatschappij en een veranderende doelgroep. Ons doel is het goede te behouden en te verbeteren waar mogelijk.

Voor in het rapport vindt u onze reactie op de gepresenteerde resultaten. Wij nodigen u van harte uit ons te laten weten wat u van de resultaten vindt en of u onze reactie deelt. U kunt hier het rapport downloaden!