NIEUWS - 12 april 2018

Inloopbijeenkomst bewoners Wethoudersbuurt

Woonstede heeft in de Wethoudersbuurt 97 woningen aan de IJssel de Schepperlaan, Thomaslaan en Van Voorthuizenlaan.  Deze woningen zijn circa 70 jaar oud. Omdat de technische kwaliteit van de woningen afneemt, wordt nagedacht over de toekomst van de woningen. Woonstede doet dit graag samen met de bewoners. Op woensdag 11 april jl. werden de bewoners geïnformeerd.

Goede opkomst
Op woensdag 11 april jl. bezochten de bewoners van ca. 40 adressen de georganiseerde inloopbijeenkomst in het clubgebouw van de wandelvereniging in de wijk. De sfeer was gemoedelijk en positief. Bewoners weten al een aantal jaar dat er ‘iets’ gaat gebeuren met de woningen in de wijk. Maar wat dat iets is, dat is nog onduidelijk. Tijdens deze bijeenkomst hebben we verteld wat we al weten over de woningen, maar ook wat nog onbekend is. Ook is een doorkijkje gegeven naar de stappen die we moeten nemen om te komen tot een plan voor het vernieuwen van de wijk.

Bewonerscommissie in de maak
Wat de vervolgstap ook wordt, deze stap nemen we samen met de bewoners. Ons doel voor gisteren middag en avond was dus helder: bewoners enthousiast maken om zich aan te melden voor de te vormen bewonerscommissie. De bewonerscommissie Kolkakkerbuurt was aanwezig om de bewoners te vertellen over eigen ervaringen. Wat doet een bewonerscommissie precies en wordt er geluisterd? En hoeveel tijd kost dat nou precies? Aan het enthousiasme van de bewonerscommissie Kolkakkerbuurt heeft het niet gelegen: maar liefst 16 (!) bewoners hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de bewonerscommissie Wethoudersbuurt. Ook heeft een aantal omwonenden aangegeven graag te willen meedenken in een klankbordgroep. Aan betrokkenheid dus geen gebrek.