Melden overlast

Het kan zijn dat u overlast ervaart. Woonstede verdeelt overlast in vier verschillende soorten overlast:

  • Geluidsoverlast (leefgeluiden, huisdieren, audioapparatuur, (on)bewust gedrag, spelende kinderen, hard praten)
  • Stankoverlast (huisvuil, gedrag, huisdieren) 
  • Gedragsoverlast (psychische stoornis, verslaving, intimidatie/bedreiging)
  • Omgevingsoverlast (verwaarlozing en/of vervuiling woning en/of tuin, obstakels)

Overlast van uw buren?

Stap1
Heeft u overlast van uw buren, dan vraagt Woonstede om eerst zelf te proberen er met uw buren uit te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Is de verstandhouding goed, dan zijn de meeste problemen bespreekbaar. Woonstede verwerkt wel de melding in ons registratiesysteem.

Stap 2
Komt u er samen niet uit dan kunt u gratis Buurtbemiddeling inschakelen. Na uw aanmelding nemen twee bemiddelaars contact op met u en uw buren. Deze bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die proberen om met beide partijen tot een oplossing te komen. De bemiddelaars zijn neutraal en proberen het gesprek zo te sturen dat beide partijen samen goede afspraken kunnen maken. De contactpersoon van Buurtbemiddeling is Daniëlle Bor. Zij is te bereiken op (0318) 20 80 80, of via buurtbemiddeling.ede@malkander-ede.nl

Stap 3
Levert buurtbemiddeling niets op of vindt u de situatie te onveilig, schakel dan Woonstede in. Woonservice beoordeelt de aanpak van de klacht. Gebruik voor het melden van een klacht het meldingsformulier. Woonstede behandelt uw klacht alleen als u de klacht schriftelijk indient.

Termijn/duur
Een termijn bij overlast is moeilijk te bepalen. Als u belt met een overlastprobleem hoort u gelijk of u zelf actie moet ondernemen of dat u de klacht schriftelijk moet melden bij ons. Na ontvangst van de schriftelijke klacht beoordelen wij de klacht. Woonstede reageert binnen twee weken. 

Bijzonderheden
Klachten die Woonstede niet in behandeling neemt zijn:

  • Anonieme klachten
  • Telefonische klachten, een klacht moet schriftelijk ingediend worden.
  • Klachten over de leefwijze van mensen, zoals inrichting van woning, werktijden, kookkunsten.
  • Klachten waaraan discriminatie ten grondslag ligt.

Handig
www.rijksoverheid.nl (informatie over geluidsoverlast)
www.malkander-ede.nl (buurtbemiddeling)

 
Terug  Terug