NIEUWS - 19 september 2019
Waarom de miljoenennota niets aan woningbouw in Ede bijdraagt
 

Prinsjesdag. Woningcorporaties in Nederland krijgen 100 miljoen vrijstelling van de Verhuurderheffing. ‘Zo kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd’ jubelt het Kabinet. Maar de plannen leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders. Maar er is ook goed nieuws: er komen in Ede de komende vijf jaar honderden nieuwbouwwoningen bij. Niet door overheidsmaatregelen, maar door goede lokale afspraken.

Het verhaal begin in 2014 met de invoering van de Verhuurderheffing. De rijksbegroting moest op orde komen in een tijd dat er weinig geld was en veel moest worden betaald, zoals het pensioenakkoord. De opbrengsten voor het rijk lagen in 2014 op 1,2 miljard en liepen de jaren erna op tot 1,7 miljard euro.

Onderzoek: Verhuurderheffing is eigenlijk een huurbelasting
Al in de zomer van 2016 kwam het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) met een vernietigend rapport over de Verhuurderheffing. Uit dit onafhankelijk onderzoek bleek dat de Verhuurderheffing allerlei vervelende effecten had: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop van sociale huurwoningen. De Verhuurderheffing bleek bovendien een huurbelasting te zijn geworden. De Woonbond kwam in verweer samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten en Aedes, branchevereniging van woningcorporaties. Er werd massaal geroepen om te stoppen met de Verhuurderheffing, maar zonder resultaat.

Prinsjesdag en het geld van corporaties
Prinsjesdag 2019. In de plannen, die eerder al zijn uitgelekt, blijkt dat het Kabinet onder bepaalde voorwaarden corporaties 100 miljoen korting geeft per jaar. Dit lijkt veel, maar is erg weinig vergeleken met de uitgaven. De Verhuurderheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde van huizen en die neemt enorm toe. Daarnaast zit de pijn in de invoering van ATAD, een Europese belastingrichtlijn. Die zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf dit jaar veel minder rente mogen aftrekken en daardoor meer vennootschapsbelasting betalen. Een grafiek laat het goed zien:

Woningcorporaties willen graag investeren in nieuwbouw, maar door de belastingen verdwijnen deze investeringen in de staatskas. De oplossing voor dit probleem is dat de Verhuurderheffing wordt afgeschaft. Of dat er op zijn minst er meer geld wordt uitgetrokken om de belastingverhoging te compenseren, zodat woningcorporaties meer kunnen bouwen. Dit gebeurt niet omdat de Verhuurderheffing teveel geld in het laadje brengt en (zo laten de journalisten van de website Follow The Money zien) een belangrijk politiek instrument is geworden om corporaties te dwingen hun woningen te verkopen.

Hoe is de situatie voor Woonstede?
Ook Woonstede moet dit jaar alleen al aan Verhuurderheffing 3,3 miljoen afdragen. Dat is 752 euro per woning per jaar (meer dan een maand huur) dat rechtstreeks naar het Rijk verdwijnt. We merken dat de woningnood toeneemt. De wachtlijsten zijn lang, mensen kunnen niet wonen waar ze willen en de kosten voor huisvesting nemen toe. De woningmarkt is ontwricht. Toch betalen we deze maand (september 2019) weer Verhuurderheffing. Dat klopt niet. Dit geld zou beschikbaar moeten zijn voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.

Bezwaar tegen de Verhuurderheffing
Daarom dient Woonstede samen met een grote groep corporaties en de Woonbond (namens de huurders) op donderdag 26 september principieel bezwaar in tegen de Verhuurderhefing. Zo vragen we opnieuw aandacht voor de noodzaak van het afschaffen van de Verhuurderheffing. 


Op het ENKA-terrein werd dit jaar gestart met de bouw van appartementen

Nieuwbouw in 2019
We hebben veel minder geld beschikbaar voor nieuwbouw dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Daarom hebben wij de gemeente Ede in de prestatieafspraken gevraagd ook andere partijen te betrekken voor het realiseren van sociale huurwoningen. Woonstede is in 2019 opnieuw met 4 bouwprojecten gestart in de gemeenten Ede en Scherpenzeel en daarnaast worden ook nog eens 102 woningen opgeleverd dit jaar. In 2020 worden 220 woningen verwacht en de jaren erna 50 tot 100 woningen per jaar.

Onze focus: betaalbaar wonen
Het realiseren van nieuwbouwwoningen is niet onze enige prioriteit. Het allerbelangrijkste vinden we dat onze huurders betaalbaar kunnen wonen in een tijd dat de kosten voor zorg, energie en de dagelijkse boodschappen stijgen. Daarom lieten we de huur in 2019 voor lage inkomens maar met 1,6% stijgen (inflatievolgend) terwijl meer was toegestaan. Daarnaast namen we bij onderhoud duurzame maatregelen waardoor de stookkosten afnamen: ook weer goed voor de betaalbaarheid!

Samen met onze huurders gaan voor prettig wonen
We zijn trots op elk project dat we opleveren. Vorig jaar kregen bewoners in de Uitvindersbuurt, aan het Zuidplein, aan de Blokken en aan de Bunschoterhof de sleutel. Ook op andere plekken in Ede en Scherpenzeel werden sleutels uitgereikt. Dan zien we enthousiaste en blije bewoners en daar doen we het voor! Daarnaast blijven we altijd kijken wat we kunnen verbeteren zodat onze huurders wonen naar hun zin.