Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners van een wijk. Minimaal twee keren per jaar overlegt de bewonerscommissie met de woonconsulent van Woonstede. De bewoners bepreken met ons de actuele zaken rondom de woningen en woonomgeving. Naast het standaardoverleg, betrekken we de bewonerscommissies ook bij grote vernieuwingsprojecten in een klankbordgroep of bewonersplatform.

Contactgegevens bewonerscommissie van uw wijk
In Ede en omgeving zijn er momenteel 17 bewonerscommissies en 6 activiteitencommissies. Heeft u een vraag aan de bewonerscommissie van uw wijk? Hieronder vindt u de contactgegevens van alle commissies per gemeente.

Contactgegevens bewonerscommissies Ede

Contactgegevens bewonerscommissie Scherpenzeel


Verschillende typen bewonerscommissies

De Overlegwet regelt de relatie tussen verhuurders en huurdersorganisaties en heeft consequenties voor hoe participatie is georganiseerd. Woonstede heeft op basis van de Overlegwet de volgende typen overleg ontwikkeld:

  • Bewonerscommissie
    Behartigt de belangen van bewoners in een woongebouw, buurt of wijk, en organiseert activiteiten die leefbaarheid ten goede komen. Met bewonerscommissies gaat Woonstede een formele samenwerkingsovereenkomst aan.
  • Activiteitencommissie
    Organiseert activiteiten die de leefbaarheid in een woongebouw, buurt of wijk ten goede komen. Met activiteitencommissies maakt Woonstede jaarlijks samenwerkingsafspraken; er is geen formele samenwerkingsovereenkomst. Voor de adressen van de activiteitencommissies in Ede kijkt u bij de contactgegevens van de bewonerscommissies Ede.
 
Terug  Terug